כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

High Plains Virus (HPV)

נגיף המישורים הגבוהים

חלקי הצמח: שורש, עלים

נגיף המישורים הגבוהים גורם לצבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים. הצמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות. מקור מדבק בצמחים דגניים, והווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

 

צבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים, צמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות.

 

 

 

כל סוגי התירס, חיטה, שעורה, דגני בר

חחי

נגיף

מקור מדבק בצמחים דגניים, ווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

הימנעות מזריעה בתקופה בה עולה אוכלוסיית קרדית החיטה (מתרחשת לרוב בטמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה), הדברת עשבים דגניים חד שנתיים ורב שנתיים בשדות ובסביבתם

חומרים קוטלי חרקים לבקרת קרדית החיטה.

זנים עמידים

נגיף המישורים הגבוהים -

High Plains Virus (HPV)

נגיף המישורים הגבוהים

חלקי הצמח: שורש, עלים

נגיף המישורים הגבוהים גורם לצבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים. הצמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות. מקור מדבק בצמחים דגניים, והווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

 

צבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים, צמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות.

 

 

 

כל סוגי התירס, חיטה, שעורה, דגני בר

חחי

נגיף

מקור מדבק בצמחים דגניים, ווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

הימנעות מזריעה בתקופה בה עולה אוכלוסיית קרדית החיטה (מתרחשת לרוב בטמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה), הדברת עשבים דגניים חד שנתיים ורב שנתיים בשדות ובסביבתם

חומרים קוטלי חרקים לבקרת קרדית החיטה.

זנים עמידים

צמח נגוע בנגיף מחוספס בתירס
(צילום: אפרים צוקרמן)
נגיף המישורים הגבוהים
High Plains Virus (HPV)
(HPV)
"High Plains Virus"