כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס
*
מידע כללי על הדברה משולבת (IPM)
.
המידע כללי על חרקים ואקריות
.
מידע כללי על פתוגנים המיקרוביאליים
.
הדברה ביולוגית של פגעים
.
הדברה כימית של פגעים
.
חברות ושירותים מסחריים בהדברה משולבת
.
ספרים
.
הדברת פגעים בסביבת האדם
.
מחלות צמחים
Textbook of IPM
ATTRA Sustainable Agriculture
Univ. California-IPM
מזיקי צמחים בישראל (באנגלית)
EPPO
אתר הטבע הישראלי
The Scarabs of the Levant
קהילה של אוהבי טבע
זיהוי סדרות של חרקים
General Entomology
Entomology Index
CABI Compendium
מאגר עזרים לזיהוי פגעים
Applied Insect Ecology
Insects Images
Insects Photos by Holopain
Insects Photo - bug guide
רשימת מחלות צמחים בישראל
Plant Disease Management Handbook
תובנות חדשות במחלות צמחים
Univ. California-IPM-diseases
זיהוי מחלות-1
זיהוי מחלות-2
תיאור מחלות
Plant Disease
Plant Disease
Plant Disease
השפעות היסטוריות של מחלות צמחים
ביו בי
Koppert
Buglogical
Biobest
מאגר תוויות-השירותים להגה"צ ולביקורת
עמידות לתכשירי הדברה
Pest Products
Crop protection label data
ENDURE
Crop Data Management Systems
ISCA
Insect traps
פרומונים ומלכודות חרקים-1
פרומונים ומלכודות חרקים-2
אורי שלום. לקסיקון שלום להדברה משולבת של מזיקים
קוטיקולה
אתר משק מודל חקלאות בר קיימא (נווה יער)
Texas Plant Disease Handbook