כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

White mold

שם מחלה מקובל בעברית: קשיונה

שם מין וסוג צורה מינית: Sclerotinia sclerotiorum

ממלכה: פטריות שק           Ascomycota

קשיונה גדולה גורמת לריקבון ועליו תפטיר לבן. על התפטיר הלבן נראים קשיונות שחורים גדולים. תיתכן תקיפה מהקשיונות או מתפטיר אך עיקר מוקדי הנגיעות נובעים מנבגים מיניים הנישאים באוויר, נובטים וחודרים בתנאי לחות גבוהה ורטיבות, בתקופת החורף. נפגעים כל חלקי הצמח העיליים.

חלקי הצמחפרי, עלים, גבעול, בסיס גבעול, ענפים.

שלב גידול הצמחכל שלבי הגידול, מופיע בחורף.  

-------------------------------------------------------------------------------

עריכה: 

ריקבון עם תפטיר לבן בחלקי צמח שונים ובכלל זה פרי, גבעול, עלים. בתפטיר נוצרים קשיונות בגודל של כמה מילימטרים, בצורת ביצה פחוסה ובצבע כהה עד שחור. חלקי צמח נגועים סובלים, נובלים ומתים.

פלפל על סוגיו השונים, ירקות, פרחים, גידולי שדה, תבלינים, עצי פרי. ברשימת מחלות צמחים בישראל מופיעים 56 גידולים שנפגעים (/מחלות-צמחיםphytopathology.org.il/).

.

פטרייה היוצרת תפטיר לבן ועליו קשיונות כהים-שחורים גדולים. הקשיונות המגיעים לקרקע או ערמות פסולת נובטים בחורף ליצירת גופי פטריית כובע קטנים שהינם השלב המיני. הפטרייה משחררת נבגים מיניים (אסקוספורות) הנוחתים על אברי צמחים ונובטים ברטיבות.

תפטיר, קשיונות ובעיקר אסקוספורות (נבגים) נובטים על גבי חלקי צמח שונים, גורמים לריקבון ועליו נוצר התפטיר הלבן עם קשיונות. הקשיונות יכולים להישמר שנים רבות (כ-15 שנה). הקשיונות נובטים עם הצטברות מנות קור בתחילת החורף, יוצרים גופי פרי קטנים (קוטר כ-ס:מ ופחות) אשר משחררים נבגים רבים (אסקוספורות). הנבגים משתחררים עם שינוי הלחות ללחות יחסית נמוכה (לקראת הצהריים) נישאים למרחק בזרמי אויר. הנבגים מגיעים לצמחים רגישים ונובטים באתרים עם רטיבות. עיקר מוקדי הנגיעות נובע מאסקוספורות אך מעבר מדבק בין צמחים קרובים ועל גבי קרקע וכלים אפשרי.

נבגים  מיניים נפוצים למרחקים ומקורם בגופי פרי מקשיונות שנוצרו על גידולים שונים. תפטיר, קשיונות נובטים לקורים ומדבק בתוך חלקי צמח יבשים יכולים אף הם להדביק אך הפצתם מוגבלת.

כל אזורי הגידול.

לנביטה והדבקה נחוצים לחות גבוהה ורטיבות והיא תתקיים בטמפרטורות ממוצעות. טמפרטורה מיטבית להדבקה ויצירת מחלה 15-21 מ"צ. נוכחות רטיבות מיטבית להדבקה – כ- 12 שעות.

בכל שיטות הגידול.

השמדת נוף ומדבק בתום הגידול וסניטציה במהלך הגידול. הימנעות מערמות צמחים נגועים עם קשיונות בסביבת השדה כי קשיונות ינבטו בחורף וגופי הפרי יפיצו נבגים למרחק. מניעת רטיבות נוף ובכלל זה בסיס הגבעול. תנועת אויר, סחרור אוויר, אוורור,  ייבוש נוף. ריווח צמחים ונוף. השקיה מושכלת למניעת רטיבות נוף.

חיטוי קרקע להשמדת מדבק כולל קשיונות בחלקה. תכשירי הדברה ליישום במהלך הגידול בהתאם לתוויות.

קשיונה גדולה בפלפל

White mold

שם מחלה מקובל בעברית: קשיונה

שם מין וסוג צורה מינית: Sclerotinia sclerotiorum

ממלכה: פטריות שק           Ascomycota

קשיונה גדולה גורמת לריקבון ועליו תפטיר לבן. על התפטיר הלבן נראים קשיונות שחורים גדולים. תיתכן תקיפה מהקשיונות או מתפטיר אך עיקר מוקדי הנגיעות נובעים מנבגים מיניים הנישאים באוויר, נובטים וחודרים בתנאי לחות גבוהה ורטיבות, בתקופת החורף. נפגעים כל חלקי הצמח העיליים.

חלקי הצמחפרי, עלים, גבעול, בסיס גבעול, ענפים.

שלב גידול הצמחכל שלבי הגידול, מופיע בחורף.  

-------------------------------------------------------------------------------

עריכה: 

ריקבון עם תפטיר לבן בחלקי צמח שונים ובכלל זה פרי, גבעול, עלים. בתפטיר נוצרים קשיונות בגודל של כמה מילימטרים, בצורת ביצה פחוסה ובצבע כהה עד שחור. חלקי צמח נגועים סובלים, נובלים ומתים.

פלפל על סוגיו השונים, ירקות, פרחים, גידולי שדה, תבלינים, עצי פרי. ברשימת מחלות צמחים בישראל מופיעים 56 גידולים שנפגעים (/מחלות-צמחיםphytopathology.org.il/).

.

פטרייה היוצרת תפטיר לבן ועליו קשיונות כהים-שחורים גדולים. הקשיונות המגיעים לקרקע או ערמות פסולת נובטים בחורף ליצירת גופי פטריית כובע קטנים שהינם השלב המיני. הפטרייה משחררת נבגים מיניים (אסקוספורות) הנוחתים על אברי צמחים ונובטים ברטיבות.

תפטיר, קשיונות ובעיקר אסקוספורות (נבגים) נובטים על גבי חלקי צמח שונים, גורמים לריקבון ועליו נוצר התפטיר הלבן עם קשיונות. הקשיונות יכולים להישמר שנים רבות (כ-15 שנה). הקשיונות נובטים עם הצטברות מנות קור בתחילת החורף, יוצרים גופי פרי קטנים (קוטר כ-ס:מ ופחות) אשר משחררים נבגים רבים (אסקוספורות). הנבגים משתחררים עם שינוי הלחות ללחות יחסית נמוכה (לקראת הצהריים) נישאים למרחק בזרמי אויר. הנבגים מגיעים לצמחים רגישים ונובטים באתרים עם רטיבות. עיקר מוקדי הנגיעות נובע מאסקוספורות אך מעבר מדבק בין צמחים קרובים ועל גבי קרקע וכלים אפשרי.

נבגים  מיניים נפוצים למרחקים ומקורם בגופי פרי מקשיונות שנוצרו על גידולים שונים. תפטיר, קשיונות נובטים לקורים ומדבק בתוך חלקי צמח יבשים יכולים אף הם להדביק אך הפצתם מוגבלת.

כל אזורי הגידול.

לנביטה והדבקה נחוצים לחות גבוהה ורטיבות והיא תתקיים בטמפרטורות ממוצעות. טמפרטורה מיטבית להדבקה ויצירת מחלה 15-21 מ"צ. נוכחות רטיבות מיטבית להדבקה – כ- 12 שעות.

בכל שיטות הגידול.

השמדת נוף ומדבק בתום הגידול וסניטציה במהלך הגידול. הימנעות מערמות צמחים נגועים עם קשיונות בסביבת השדה כי קשיונות ינבטו בחורף וגופי הפרי יפיצו נבגים למרחק. מניעת רטיבות נוף ובכלל זה בסיס הגבעול. תנועת אויר, סחרור אוויר, אוורור,  ייבוש נוף. ריווח צמחים ונוף. השקיה מושכלת למניעת רטיבות נוף.

חיטוי קרקע להשמדת מדבק כולל קשיונות בחלקה. תכשירי הדברה ליישום במהלך הגידול בהתאם לתוויות.

נגיעות החלק התחתון של הגבעול בקשיונה גדולה
(צילום: יגאל אלעד)
קשיונה גדולה
White mold
"קשיונה גדולה"
"White mold"
Sclerotinia sclerotiorum