כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

Broad mite

אקרית העיוותים (אקריות: החוט-רגליים)

(Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae

שלב התפתחות הצמח: בכל שלבי הצימוח.

איבר הצמח: קודקודי צמיחה, ניצני פרחים, פירות צעירים.

אקריות זעירות שפוגעות בקודקודי צימוח ובהתפתחות פרחים ופירות.

--------------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן-יקיר, סבטלנה דוברינין.

לבוגרים 4 זוגות רגליים. גוף הנקבה אליפטי, אורכו כ-0.2 מ"מ וצבעו נע מלבן-צהבהב לחום ענברי עם פס לבן בגב. אורך הזכר כ-0.1 מ"מ, וצבעיו דומים לנקבה. זוג הרגליים האחוריות של הזכר גדול יחסית והוא משמש לנשיאת הנימפה הנקבה. הביצים זעירות אובליות ולאורכן שורות של בליטות לבנות. לזחל 3 זוגות רגליים וצבעו לבנבן-שקוף עם פס לבן בגב.

                                                                                     

                                                                       

 

הנקבה מטילה כ-5 ביצים ליום, סך הכל כ-50 ביצים, בקודקודי צמיחה. הזחל ניזון יום אחד מהעלים ומתנשל. הנימפה נשארת בנשל של הזחל ואינה ניזונה או נעה. יחס הזוויגים באוכלוסייה הינו בדרך כלל 25% זכרים ו- 75% נקבות. בתנאים מיטביים של 25 מ"צ ולחות גבוהה משך ההתפתחות מביצה לבוגר הוא 5 ימים. המזיק מקים 30-20 דורות בשנה.

המזיק שכיח באביב, בקיץ ובסתיו. בחורף חם יחסית האקרית עלולה לגרום נזק לפירות.

המזיק פעיל כל השנה.

כלל עולמי.

על ידי הרוח ועל ידי עובדים ומכשור חקלאי. חלקן נישאות באמצעות אחיזה ברגלי כנימות עש.

 

רב פונדקאי.

האקרית ניזונה מהחלק התחתון של עלים צעירים, מפרחים ומפירות צעירים. הרקמות הפגועות משתעמות ומתקשות ונוטות להתקפל. בעלים מפותחים נגרמת הצהבה והחמה. נזק לפרחים פוגע בהתפתחותם ועלול לגרום לנשירתם. המזיק גורם לירידה משמעותית בהתפתחות הצמחים ולנשירת חנטים. נזק לפרי הצעיר גורם להשתעמות הרקמה.

                                   

 קודקודי צמיחה, ניצני פרחים, פירות צעירים

פיזור המזיק מקובץ ויש לו נטייה להתפתח באזורים מוצללים. זיהוי עצירת התפתחות הצמח, עיוותים בקודקודי צמיחה ובחנטים והצהבה. זיהוי האקריות דורש ציוד הגדלה אופטי.

רצוי להתחיל בטיפולי מניעה כבר במשתלות. תכשירים בהתאם להמלצות.

יש אקריות טורפות שניזונות מאקרית העיוותים אך יעילותן להפחתת הנזק נמוכה.

אקרית העיוותים

Broad mite

אקרית העיוותים (אקריות: החוט-רגליים)

(Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae

שלב התפתחות הצמח: בכל שלבי הצימוח.

איבר הצמח: קודקודי צמיחה, ניצני פרחים, פירות צעירים.

אקריות זעירות שפוגעות בקודקודי צימוח ובהתפתחות פרחים ופירות.

--------------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן-יקיר, סבטלנה דוברינין.

לבוגרים 4 זוגות רגליים. גוף הנקבה אליפטי, אורכו כ-0.2 מ"מ וצבעו נע מלבן-צהבהב לחום ענברי עם פס לבן בגב. אורך הזכר כ-0.1 מ"מ, וצבעיו דומים לנקבה. זוג הרגליים האחוריות של הזכר גדול יחסית והוא משמש לנשיאת הנימפה הנקבה. הביצים זעירות אובליות ולאורכן שורות של בליטות לבנות. לזחל 3 זוגות רגליים וצבעו לבנבן-שקוף עם פס לבן בגב.

                                                                                     

                                                                       

 

נקבה של אקרית העיוותים
(USDA BARC)
.
.

הנקבה מטילה כ-5 ביצים ליום, סך הכל כ-50 ביצים, בקודקודי צמיחה. הזחל ניזון יום אחד מהעלים ומתנשל. הנימפה נשארת בנשל של הזחל ואינה ניזונה או נעה. יחס הזוויגים באוכלוסייה הינו בדרך כלל 25% זכרים ו- 75% נקבות. בתנאים מיטביים של 25 מ"צ ולחות גבוהה משך ההתפתחות מביצה לבוגר הוא 5 ימים. המזיק מקים 30-20 דורות בשנה.

.
.
.
.

המזיק שכיח באביב, בקיץ ובסתיו. בחורף חם יחסית האקרית עלולה לגרום נזק לפירות.

.
.
.
.

המזיק פעיל כל השנה.

.
.
.
.

כלל עולמי.

.
.
.
.

על ידי הרוח ועל ידי עובדים ומכשור חקלאי. חלקן נישאות באמצעות אחיזה ברגלי כנימות עש.

 

.
.
.
.

רב פונדקאי.

.
.
.
.

האקרית ניזונה מהחלק התחתון של עלים צעירים, מפרחים ומפירות צעירים. הרקמות הפגועות משתעמות ומתקשות ונוטות להתקפל. בעלים מפותחים נגרמת הצהבה והחמה. נזק לפרחים פוגע בהתפתחותם ועלול לגרום לנשירתם. המזיק גורם לירידה משמעותית בהתפתחות הצמחים ולנשירת חנטים. נזק לפרי הצעיר גורם להשתעמות הרקמה.

                                   

נזקי אקרית העיוותים לצמחים צעירים
סבטלנה דוברינין
נזקי אקרית העיוותים לפרי הפלפל
סבטלנה דוברינין

בכל שלבי הצימוח.

נזקי אקרית העיוותים לצמחים צעירים ולפרי הפלפל
צילום: סבטלנה דוברינין
נזקי אקרית העיוותים לפרי הפלפל
צילום: סבטלנה דוברינין

 קודקודי צמיחה, ניצני פרחים, פירות צעירים

.
.
.
.

פיזור המזיק מקובץ ויש לו נטייה להתפתח באזורים מוצללים. זיהוי עצירת התפתחות הצמח, עיוותים בקודקודי צמיחה ובחנטים והצהבה. זיהוי האקריות דורש ציוד הגדלה אופטי.

.
.
.
.

רצוי להתחיל בטיפולי מניעה כבר במשתלות. תכשירים בהתאם להמלצות.

.
.
.
.

יש אקריות טורפות שניזונות מאקרית העיוותים אך יעילותן להפחתת הנזק נמוכה.

.
.
.
.
"Broad mite"
Polyphagotarsonemus latus
broad mite
"אקרית העיוותים"
אקרית העיוותים

Broad mite

אקרית העיוותים (אקריות: החוט-רגליים)

(Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae

שלב התפתחות הצמח: בכל שלבי הצימוח.

איבר הצמח: קודקודי צמיחה, ניצני פרחים, פירות צעירים.

אקריות זעירות שפוגעות בקודקודי צימוח ובהתפתחות פרחים ופירות.

--------------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן-יקיר, סבטלנה דוברינין.

לבוגרים 4 זוגות רגליים. גוף הנקבה אליפטי, אורכו כ-0.2 מ"מ וצבעו נע מלבן-צהבהב לחום ענברי עם פס לבן בגב. אורך הזכר כ-0.1 מ"מ, וצבעיו דומים לנקבה. זוג הרגליים האחוריות של הזכר גדול יחסית והוא משמש לנשיאת הנימפה הנקבה. הביצים זעירות אובליות ולאורכן שורות של בליטות לבנות. לזחל 3 זוגות רגליים וצבעו לבנבן-שקוף עם פס לבן בגב.

                                                                                     

                                                                       

 

הנקבה מטילה כ-5 ביצים ליום, סך הכל כ-50 ביצים, בקודקודי צמיחה. הזחל ניזון יום אחד מהעלים ומתנשל. הנימפה נשארת בנשל של הזחל ואינה ניזונה או נעה. יחס הזוויגים באוכלוסייה הינו בדרך כלל 25% זכרים ו- 75% נקבות. בתנאים מיטביים של 25 מ"צ ולחות גבוהה משך ההתפתחות מביצה לבוגר הוא 5 ימים. המזיק מקים 30-20 דורות בשנה.

המזיק שכיח באביב, בקיץ ובסתיו. בחורף חם יחסית האקרית עלולה לגרום נזק לפירות.

המזיק פעיל כל השנה.

כלל עולמי.

על ידי הרוח ועל ידי עובדים ומכשור חקלאי. חלקן נישאות באמצעות אחיזה ברגלי כנימות עש.

 

רב פונדקאי.

האקרית ניזונה מהחלק התחתון של עלים צעירים, מפרחים ומפירות צעירים. הרקמות הפגועות משתעמות ומתקשות ונוטות להתקפל. בעלים מפותחים נגרמת הצהבה והחמה. נזק לפרחים פוגע בהתפתחותם ועלול לגרום לנשירתם. המזיק גורם לירידה משמעותית בהתפתחות הצמחים ולנשירת חנטים. נזק לפרי הצעיר גורם להשתעמות הרקמה.

                                   

בכל שלבי הצימוח.

 קודקודי צמיחה, ניצני פרחים, פירות צעירים

פיזור המזיק מקובץ ויש לו נטייה להתפתח באזורים מוצללים. זיהוי עצירת התפתחות הצמח, עיוותים בקודקודי צמיחה ובחנטים והצהבה. זיהוי האקריות דורש ציוד הגדלה אופטי.

רצוי להתחיל בטיפולי מניעה כבר במשתלות. תכשירים בהתאם להמלצות.

יש אקריות טורפות שניזונות מאקרית העיוותים אך יעילותן להפחתת הנזק נמוכה.

"Broad mite"
Polyphagotarsonemus latus
broad mite
"אקרית העיוותים"