English
עברית
מסמך חדש
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
דף הבית
מפת האתר
השותפים שלנו
פניציליום בתירס

 Seedlings blight

שידפון נבטים, פניציליום

Seedlings blight

שם גורם המחלה: Penicillium oxalicum

ממלכה: פטריות שק - Ascomycota

שלב גידול הצמח: נבט, צמח צעיר

חלקי הצמח: שורש, בסיס הקנה, נצר

שידפון נבטים (פניציליום) נגרם על ידי הפטרייה Penicillium oxalicum גורם לעיכוב גידול ותמותת נבטים, מערכת שורשים פגומה ופיגור בגידול הצמחים. זוהי מחלת חולי נופל וגורם המחלה מועבר על גבי זרעים. הפגיעה לפני הצצה או לאחר הצצה. במהלך הנביטה חודרת הפטרייה לזרע ופוגעת בנצר.

תיאור המחלה
סימפטומי המחלה
צמחים פונדקאים
חלקי הצמח
שלב גידול הצמח
תיאור גורם המחלה
מחזור חיים
לאחר קטיף
שיטת הפצה
פיזור גאוגרפי
השפעות אקלימיות ותנאים סביבתיים
שיטות גידול
הדברה
הדברה תרבותית (אגרוטכנית)
הדברה כימית
עמידות לתכשירי הדברה
אמצעי הדברה אחרים
הדברה אחרי קטיף
ניהול אזורי
תיאור המחלה
סימפטומי המחלה:

עיכוב גידול ותמותת נבטים, מערכת שורשים פגומה, פיגור בגידול הצמחים.

 

 

צמחים פונדקאים:

תירס

חלקי הצמח:

.

תיאור גורם המחלה:

פטרייה הבנויה מקורים ויוצרת נבגים שבתרבית נראים בצבע ירוק זית.

 

מחזור חיים:

גורם המחלה מועבר על גבי זרעים, הפגיעה לפני הצצה או לאחר הצצה. במהלך הנביטה חודרת הפטרייה לזרע ופוגעת בנצר, מחלת חולי נופל.

שיטת הפצה:

על גבי זרעים.

פיזור גאוגרפי:

כל אזורי הארץ.

שיטות גידול:

בכל שיטות הגידול של התירס.

הדברה
הדברה תרבותית (אגרוטכנית):

זרעים ממקור נקי ומהימן, מצע זרעים טוב, זריעה שטחית להצצה מהירה, זריעה בטמפרטורות לא נמוכות לנביטה וגידול מהירים.

הדברה כימית:

חיטוי זרעים במידה וקיים.

נגישות
menu