נגישות
menu      
English
עברית
מסמך חדש
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
דף הבית
מפת האתר
השותפים שלנו
קמילת עלים חיידקית

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

Bacterial leaf blight (Stewart's wilt)

שם גורם המחלה: Pantoea stewartii

שם מין וסוג קודם: Erwinia stewartii

ממלכה: חיידקים – Bacteria

חלקי צמח: עלים

קמילת עלים חיידקית נגרמת על ידי חיידק גראם שלילי בצורת מתג, Pantoea stewartii, אשר גורם לכתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם. תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים. החיידק מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

תיאור המחלה
סימפטומי המחלה
צמחים פונדקאים
חלקי הצמח
שלב גידול הצמח
תיאור גורם המחלה
מחזור חיים
לאחר קטיף
שיטת הפצה
פיזור גאוגרפי
השפעות אקלימיות ותנאים סביבתיים
שיטות גידול
הדברה
הדברה תרבותית (אגרוטכנית)
הדברה כימית
עמידות לתכשירי הדברה
אמצעי הדברה אחרים
הדברה אחרי קטיף
ניהול אזורי
תיאור המחלה
סימפטומי המחלה:

כתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם

 

 

צמחים פונדקאים:

תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים

 

חלקי הצמח:

.

תיאור גורם המחלה:

חיידק, מתג גרם שלילי.

מחזור חיים:

חיידק שורד על מספר מיני דגן, מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

שיטת הפצה:

מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס

הדברה
הדברה כימית:

בהתאם להמלצות מדריכים ובהתאם לרישויים.

אמצעי הדברה אחרים:

זנים עמידים

קמילת עלים חיידקית

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

Bacterial leaf blight (Stewart's wilt)

שם גורם המחלה: Pantoea stewartii

שם מין וסוג קודם: Erwinia stewartii

ממלכה: חיידקים – Bacteria

חלקי צמח: עלים

קמילת עלים חיידקית נגרמת על ידי חיידק גראם שלילי בצורת מתג, Pantoea stewartii, אשר גורם לכתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם. תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים. החיידק מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

כתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם

 

 

תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים

 

.

חיידק, מתג גרם שלילי.

חיידק שורד על מספר מיני דגן, מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס

בהתאם להמלצות מדריכים ובהתאם לרישויים.

זנים עמידים

קמילת עלים חיידקית
((EPPO Global Database (https://gd.eppo.int/taxon/ERWIST)
קמילת עלים חיידקית
Stewart's wilt
Bacterial leaf bligh
Erwinia stewartii
קמילה מאוחרת
נבילה מאוחרת