נגישות
menu      
English
עברית
מסמך חדש
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
דף הבית
מפת האתר
השותפים שלנו
קרדית החיטה

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

ביולוגיה ומורפולוגיה
תאור מורפולוגי
מחזור חיים
פנולוגיה
השפעות אקלימיות
מעבר חורף
פיזור גאוגרפי
שיטת הפצה
פונדקאים ונזק
צמחים פונדקאים
תאור נזקים
שלב התפתחות הצמח
איבר הצמח
לאחר קטיף
ניטור והדברה
ניטור
הדברה כימית
הדברה ביולוגית
הדברה פיזיקלית
מחזור גידולים
ניטור והדברה מדוייקת
ניהול אזורי
עמידות לתכשירי הדברה
הדברה אחרי קטיף
ביולוגיה ומורפולוגיה
תאור מורפולוגי:

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

מחזור חיים:

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

פיזור גאוגרפי:

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

שיטת הפצה:

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

פונדקאים ונזק
צמחים פונדקאים:

דגניים.

תאור נזקים:

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

ניטור והדברה
ניטור:

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

סף פעולה להדברה:
הדברה כימית:

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

הדברה ביולוגית:

לא ידוע.

הדברה פיזיקלית:

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

קישור למאגר המידע "אסיף"
קישור לאתרים חיצוניים
קבצים קשורים
קרדית החיטה

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

קרדית החיטה
(www.manualfitosanitario.com)
.
.

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

קרדית החיטה בחריצי עלה
(www.plantmanagementnetwork.org)
.
.

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

.
.
.
.

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

.
.
.
.

דגניים.

.
.
.
.

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

.
.
.
.

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

.
.
.
.

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

.
.
.
.

לא ידוע.

.
.
.
.

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

.
.
.
.
קרדית החיטה
Wheat curl mite
Aceria tosichella
קרדית החיטה

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

דגניים.

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

לא ידוע.

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

קרדית החיטה
Wheat curl mite
Aceria tosichella