נגישות
menu      
English
עברית
מסמך חדש
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
דף הבית
מפת האתר
השותפים שלנו
נגיף המישורים הגבוהים -

High Plains Virus (HPV)

נגיף המישורים הגבוהים

חלקי הצמח: שורש, עלים

נגיף המישורים הגבוהים גורם לצבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים. הצמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות. מקור מדבק בצמחים דגניים, והווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

 

תיאור המחלה
סימפטומי המחלה
צמחים פונדקאים
חלקי הצמח
שלב גידול הצמח
תיאור גורם המחלה
מחזור חיים
לאחר קטיף
שיטת הפצה
פיזור גאוגרפי
השפעות אקלימיות ותנאים סביבתיים
שיטות גידול
הדברה
הדברה תרבותית (אגרוטכנית)
הדברה כימית
עמידות לתכשירי הדברה
אמצעי הדברה אחרים
הדברה אחרי קטיף
ניהול אזורי
תיאור המחלה
סימפטומי המחלה:

צבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים, צמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות.

 

 

 

צמחים פונדקאים:

כל סוגי התירס, חיטה, שעורה, דגני בר

חלקי הצמח:

חחי

תיאור גורם המחלה:

נגיף

מחזור חיים:

מקור מדבק בצמחים דגניים, ווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

הדברה
הדברה תרבותית (אגרוטכנית):

הימנעות מזריעה בתקופה בה עולה אוכלוסיית קרדית החיטה (מתרחשת לרוב בטמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה), הדברת עשבים דגניים חד שנתיים ורב שנתיים בשדות ובסביבתם

הדברה כימית:

חומרים קוטלי חרקים לבקרת קרדית החיטה.

אמצעי הדברה אחרים:

זנים עמידים

נגיף המישורים הגבוהים -

High Plains Virus (HPV)

נגיף המישורים הגבוהים

חלקי הצמח: שורש, עלים

נגיף המישורים הגבוהים גורם לצבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים. הצמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות. מקור מדבק בצמחים דגניים, והווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

 

צבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים, צמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות.

 

 

 

כל סוגי התירס, חיטה, שעורה, דגני בר

חחי

נגיף

מקור מדבק בצמחים דגניים, ווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

הימנעות מזריעה בתקופה בה עולה אוכלוסיית קרדית החיטה (מתרחשת לרוב בטמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה), הדברת עשבים דגניים חד שנתיים ורב שנתיים בשדות ובסביבתם

חומרים קוטלי חרקים לבקרת קרדית החיטה.

זנים עמידים

צמח נגוע בנגיף מחוספס בתירס
(צילום: אפרים צוקרמן)
נגיף המישורים הגבוהים
High Plains Virus (HPV)
(HPV)
"High Plains Virus"