כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

פֶרוֹמוֹן הוא כימיקל נדיף המופרש על ידי יצור חי במטרה להשפיע על ההתנהגות החברתית או המינית של פרטים בני אותו המין

פרומון

פֶרוֹמוֹן הוא כימיקל נדיף המופרש על ידי יצור חי במטרה להשפיע על ההתנהגות החברתית או המינית של פרטים בני אותו המין