כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

רקע היסטורי:

במגזר החקלאי מקובל היה להסתמך על שימוש בתכשירי הדברה כימיים שיושמו כטיפולי מניעה או תגובה להפחתת נזקי פגעים שונים. השימוש בתכשירי הדברה כימיים פגע גם בחרקים מועילים ובבריאות הצרכנים והסביבה.

המודעות לנזקים המצטברים של שימוש בתכשירי הדברה רעילים, בעיקר הצטברותם במעלה שרשרת המזון, עוררו לפיתוח שיטות הדברה חלופיות. כמו כן, שימוש רב בתכשירי הדברה כימיים גרמו להתפתחות אוכלוסיות עמידות של הפגעים.

לשם כך פותחה בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת גישה המכונה "הדברה משולבת". ב-50 השנים האחרונות התרחב השימוש בשיטה זאת תוך פיתוח אמצעים חדשים להתמודדות עם פגעים ובניית מערכות תומכות החלטה להפעלה מושכלת של אמצעי ההדברה.

עקרונות:

1.         לימוד הביולוגיה והפנולוגיה של המזיק.

2.      פיתוח שיטת ניטור למזיק.

3.      לימוד הגידול והגורמים הכלכליים המשפיעים עליו.

4.      פיתוח תהליך קבלת החלטות ליישום הדברה (סף פעולה).

5.      פיתוח ובחינה של שיטות כימיות, ביולוגיות וממשקיות להקטנת הנזק.

6.      שילוב מערכות הניטור, ההחלטה וההדברה לממשק הדברה משולבת עבור הגידול.

      

                                 

  

הדברה כימית:

רעלי מגע, קיבה, נשימה, מעכבי גדילה, חומרים מושכים \ דוחים, פרומונים.

הדברה ביולוגית:

פרוקי רגליים טפילים וטורפים. פטריות, חיידקים, וירוסים ונמטודות תוקפי פגעים. לאויבי הפגעים יש פעילות טבעית בסביבה החקלאית או שהם מתוגברים באויבים מגידול במפעל.

הדברה פיזיקלית:

מניעת חדירה של פגעים באמצעות יריעות ורשתות, משיכה \ דחיה אופטית, שאיבה או מפוח, חימום \ קירור יתר.

שינויי ממשק:

שינוי מחזור זרעים, שיטות עיבוד (כגון אי פליחה), שיטות השקיה וסילוק שאריות צמחים.

הדברה אזורית:

לימוד הפגעים ברמת האזור בזמן ובמרחב. תאום הניטור וטיפולי ההדברה ברמת האזור.

שיטות ואמצעי ניטור פגעים:

מלכודות אור, צבע + דבק, הכאה, פרומון, פיתיונות מזון, פיקוח, צילום, זיהוי מולקולרי, זיהוי אימונולוגי,

מה זה הדברה משולבת
מידע כללי על הדברה משולבת (IPM)
.
מידע כללי על חרקים ואקריות
.
מידע כללי על פתוגנים המיקרוביאליים
.
הדברה ביולוגית של פגעים
.
הדברה כימית של פגעים
.
חברות ושירותים מסחריים בהדברה משולבת
.
ספרים
.
הדברת פגעים בסביבת האדם
.
מחלות צמחים
Textbook of IPM
ATTRA Sustainable Agriculture
Univ. California-IPM
מזיקי צמחים בישראל (באנגלית)
EPPO
אתר הטבע הישראלי
The Scarabs of the Levant
קהילה של אוהבי טבע
זיהוי סדרות של חרקים
General Entomology
Entomology Index
CABI Compendium
מאגר עזרים לזיהוי פגעים
Applied Insect Ecology
Insects Images
Insects Photos by Holopain
Insects Photo - bug guide
רשימת מחלות צמחים בישראל
Plant Disease Management Handbook
תובנות חדשות במחלות צמחים
Univ. California-IPM-diseases
זיהוי מחלות-1
זיהוי מחלות-2
תיאור מחלות
Plant Disease
Plant Disease
Plant Disease
השפעות היסטוריות של מחלות צמחים
ביו בי
Koppert
Buglogical
Biobest
מאגר תוויות-השירותים להגה"צ ולביקורת
עמידות לתכשירי הדברה
Pest Products
Crop protection label data
ENDURE
Crop Data Management Systems
ISCA
Insect traps
פרומונים ומלכודות חרקים-1
פרומונים ומלכודות חרקים-2
אורי שלום. לקסיקון שלום להדברה משולבת של מזיקים
קוטיקולה
אתר משק מודל חקלאות בר קיימא (נווה יער)
Texas Plant Disease Handbook