נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
Arachis hypogaea

פגעי הגידול        מזיקי הגידול

צמח חד שנתי ממשפחת הקטניות

Crops habitat
Developmental stage
Major pests
Major diseases
Crops habitat

גידול שלחין. הזריעה מתבצעת באפריל ואיסוף התרמילים באוגוסט וספטמבר. אזורי הגידול העיקריים הם הנגב המערבי (קרקעות חוליות, זנים "חנוך", "אמיר" ו"עודד"), עמק חפר, עמק החולה והגליל המערבי (קרקעות כבדות, זנים "שולמית" ו"הילה").  שטחי הגידול של אגוזי אדמה בישראל ב-2014 הוערכו ב-21 אלף דונם. כ-70% מהתרמילים מיועדים ליצוא בקליפה שמסווגים לפי גודלם ורמת הבהירות של הקליפה. שאר התרמילים משמשים לצריכה מקומית בקליפה ומקולפים, לזרעים ולתעשיה.

אגוזי אדמה  Arachis hypogaea  

איור מתוך: Köhler's Medizinal-Pflanzen

 

Major diseases

קישיון רולפסי, אספרגילוס ניגר

פגעי הגידול        מזיקי הגידול

צמח חד שנתי ממשפחת הקטניות

גידול שלחין. הזריעה מתבצעת באפריל ואיסוף התרמילים באוגוסט וספטמבר. אזורי הגידול העיקריים הם הנגב המערבי (קרקעות חוליות, זנים "חנוך", "אמיר" ו"עודד"), עמק חפר, עמק החולה והגליל המערבי (קרקעות כבדות, זנים "שולמית" ו"הילה").  שטחי הגידול של אגוזי אדמה בישראל ב-2014 הוערכו ב-21 אלף דונם. כ-70% מהתרמילים מיועדים ליצוא בקליפה שמסווגים לפי גודלם ורמת הבהירות של הקליפה. שאר התרמילים משמשים לצריכה מקומית בקליפה ומקולפים, לזרעים ולתעשיה.

אגוזי אדמה  Arachis hypogaea  

איור מתוך: Köhler's Medizinal-Pflanzen

 

קישיון רולפסי, אספרגילוס ניגר

"Sclerotium rolfsii Sacc"
"Sclerotium rolfsii Sacc"
"Aspergillus niger"
"אגוזי אדמה"

גידול שלחין. הזריעה מתבצעת באפריל ואיסוף התרמילים באוגוסט וספטמבר. אזורי הגידול העיקריים הם הנגב המערבי (קרקעות חוליות, זנים "חנוך", "אמיר" ו"עודד"), עמק חפר, עמק החולה והגליל המערבי (קרקעות כבדות, זנים "שולמית" ו"הילה").  שטחי הגידול של אגוזי אדמה בישראל ב-2014 הוערכו ב-21 אלף דונם. כ-70% מהתרמילים מיועדים ליצוא בקליפה שמסווגים לפי גודלם ורמת הבהירות של הקליפה. שאר התרמילים משמשים לצריכה מקומית בקליפה ומקולפים, לזרעים ולתעשיה.

אגוזי אדמה  Arachis hypogaea  

איור מתוך: Köhler's Medizinal-Pflanzen