נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

Bacterial leaf blight (Stewart's wilt)

שם גורם המחלה: Pantoea stewartii

שם מין וסוג קודם: Erwinia stewartii

ממלכה: חיידקים – Bacteria

חלקי צמח: עלים

קמילת עלים חיידקית נגרמת על ידי חיידק גראם שלילי בצורת מתג, Pantoea stewartii, אשר גורם לכתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם. תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים. החיידק מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

Disease description
Disease symptoms
Host plants
Plant parts
Plant growth phase
Description of the disease cause
Life cycle
Post harvest
Method of distribution
Geographical distribution
Environmental and climatic effects
Cropping method
Control
Cultural management
Chemical control
Resistant to pesticides
Cultural management
Post harvest control
Areawide management
Disease description
Disease symptoms:

כתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם

 

 

Host plants:

תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים

 

Plant parts:

.

Description of the disease cause:

חיידק, מתג גרם שלילי.

Life cycle:

חיידק שורד על מספר מיני דגן, מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

Method of distribution:

מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס

Pest Control
Chemical control:

בהתאם להמלצות מדריכים ובהתאם לרישויים.

Cultural management:

זנים עמידים

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

Bacterial leaf blight (Stewart's wilt)

שם גורם המחלה: Pantoea stewartii

שם מין וסוג קודם: Erwinia stewartii

ממלכה: חיידקים – Bacteria

חלקי צמח: עלים

קמילת עלים חיידקית נגרמת על ידי חיידק גראם שלילי בצורת מתג, Pantoea stewartii, אשר גורם לכתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם. תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים. החיידק מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

כתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם

 

 

תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים

 

.

חיידק, מתג גרם שלילי.

חיידק שורד על מספר מיני דגן, מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס

בהתאם להמלצות מדריכים ובהתאם לרישויים.

זנים עמידים

קמילת עלים חיידקית
((EPPO Global Database (https://gd.eppo.int/taxon/ERWIST)
Bacterial leaf blight
Stewart's wilt
Bacterial leaf bligh
Erwinia stewartii
קמילה מאוחרת
נבילה מאוחרת