כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

Bacterial leaf blight (Stewart's wilt)

שם גורם המחלה: Pantoea stewartii

שם מין וסוג קודם: Erwinia stewartii

ממלכה: חיידקים – Bacteria

חלקי צמח: עלים

קמילת עלים חיידקית נגרמת על ידי חיידק גראם שלילי בצורת מתג, Pantoea stewartii, אשר גורם לכתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם. תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים. החיידק מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

כתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם

 

 

תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים

 

.

חיידק, מתג גרם שלילי.

חיידק שורד על מספר מיני דגן, מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס

בהתאם להמלצות מדריכים ובהתאם לרישויים.

זנים עמידים

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

(Bacterial leaf blight (Stewart's wilt

Bacterial leaf blight (Stewart's wilt)

שם גורם המחלה: Pantoea stewartii

שם מין וסוג קודם: Erwinia stewartii

ממלכה: חיידקים – Bacteria

חלקי צמח: עלים

קמילת עלים חיידקית נגרמת על ידי חיידק גראם שלילי בצורת מתג, Pantoea stewartii, אשר גורם לכתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם. תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים. החיידק מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

כתמים ארוכים לא רגולרים לאורך עלים, כתמים הופכים נקרוטים, עלים מאבדים חיוניותם

 

 

תירס מתוק ובמידה פחותה תירס מספוא ותירס גרגרים

 

.

חיידק, מתג גרם שלילי.

חיידק שורד על מספר מיני דגן, מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס.

מופץ ישירות או עם חרקים, בעיקר פרעוש התירס

בהתאם להמלצות מדריכים ובהתאם לרישויים.

זנים עמידים

קמילת עלים חיידקית
((EPPO Global Database (https://gd.eppo.int/taxon/ERWIST)
Bacterial leaf blight
Stewart's wilt
Bacterial leaf bligh
Erwinia stewartii
קמילה מאוחרת
נבילה מאוחרת