כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

דגניים.

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

לא ידוע.

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

Wheat curl mite

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

קרדית החיטה
(www.manualfitosanitario.com)
.
.

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

קרדית החיטה בחריצי עלה
(www.plantmanagementnetwork.org)
.
.

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

.
.
.
.

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

.
.
.
.

דגניים.

.
.
.
.

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

.
.
.
.

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

.
.
.
.

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

.
.
.
.

לא ידוע.

.
.
.
.

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

.
.
.
.
Wheat curl mite
Wheat curl mite
Aceria tosichella
Wheat curl mite

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

דגניים.

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

לא ידוע.

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

Wheat curl mite
Wheat curl mite
Aceria tosichella