נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
Wheat curl mite

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

Biology and Morphology
Morphology description
Life cycle
Phenology
Climatic effects
Over wintering
Geographical distribution
Method of distribution
hosts and damage
Host plants
Type of damages
Plant development phase
Plant organ
Post harvest
Monitoring and pest control
Monitoring
Chemical control
Biological control
Physical control
Crops rotetion
Precision monitoring and control
Areawide management
Resistant to pesticides
Post harvest control
Biology and Morphology
Morphology description:

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

Life cycle:

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

Geographical distribution:

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

Method of distribution:

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

hosts and damage
Host plants:

דגניים.

Type of damages:

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

Monitoring and pest control
Monitoring:

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

economic/action threshold:
Chemical control:

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

Biological control:

לא ידוע.

Physical control:

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

Link to external sites
Related Files
Wheat curl mite

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

קרדית החיטה
(www.manualfitosanitario.com)
.
.

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

קרדית החיטה בחריצי עלה
(www.plantmanagementnetwork.org)
.
.

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

.
.
.
.

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

.
.
.
.

דגניים.

.
.
.
.

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

.
.
.
.

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

.
.
.
.

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

.
.
.
.

לא ידוע.

.
.
.
.

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

.
.
.
.
Wheat curl mite
Wheat curl mite
Aceria tosichella
Wheat curl mite

Wheat curl mite

קרדית החיטה (אקריות: אריופידים)

 (Aceria tosichella (Acari: Eriophyidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד משפך.

איבר הצמח:  עלים

אקריות זעירות שמעבירות וירוס לדגניים.

---------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן יקיר

לקרדית גוף גלילי לבן ורך, שאורכו כ-0.2 מ"מ. גפי הפה והרגליים מרוכזים בקצה הקדמי של הגוף.

 

הקרדיות מתפתחות בקדקודי הצמיחה או בחריצים שעל גבי העלים. מחזור החיים נמשך כשבועיים ב-25 מ"צ, ולכן נבנות אוכלוסיות גדולות של המזיק תוך זמן קצר. הקרדיות נודדות על גבי הצמח וניזונות ממוהל התאים.

 

מזרח תיכון, אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה.

הקרדית עוברת מעשביית הבר לשדות התירס באמצעות הרוח.

דגניים.

הנזק העיקרי נגרם מהעברת וירוס המישורים הגבוהים HPV . ברמות נגיעות גבוהות עלולות הקרדיות לגרום להצהבות ולהתייבשות עלים.

גילוי פסי הצהבות על העלים וזיהוי הקרדית (דורש הגדלה גדולה מ X5).

חשוב לתת טיפולי הדברה כדי למנוע התבססות של הקרדיות והעברת הווירוס.

לא ידוע.

ניקוי עשביה המשמשת מאגר לקרדיות ולווירוס שהן מעבירות.

Wheat curl mite
Wheat curl mite
Aceria tosichella