נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
Common smut

 Common smut 

פחמון

שם גורם המחלה: Ustilago maydis

שם מין וסוג קודםUstilago zeae

ממלכה פטריות בסיסהBasidiomycota

שלב גידול הצמח: צמחים שאינם נבטים

חלקי הצמח: כל אברי הצמח העל-קרקעיים.

הפטרייה Ustilago maydis גורמת הפחמון מאכלסת אברי צמח שונים. חדירה לשחלות מביאה ליצירת עפצים בקלחים שהינם רקמת צמח מוגברת גידול ופטרייה וצבעם אפור-שחורים מצבע הנבגים הרבים. קלחי תירס משחירים. המחלה מסבה נזק לזני תירס מתוק ובמידה פחותה בכל טיפוסי התירס האחרים. כל אברי התירס העל קרקעיים רגישים למחלה.

 

Disease description
Disease symptoms
Host plants
Plant parts
Plant growth phase
Description of the disease cause
Life cycle
Post harvest
Method of distribution
Geographical distribution
Environmental and climatic effects
Cropping method
Control
Cultural management
Chemical control
Resistant to pesticides
Cultural management
Post harvest control
Areawide management
Disease description
Disease symptoms:

פטרייה מאכלסת אברי צמח שונים. חדירה לשחלות מביאה ליצירת עפצים בקלחים שהינם רקמת צמח מוגברת גידול ופטרייה וצבעם אפור-שחורים מצבע הנבגים הרבים. קלחי תירס משחירים.

 

 

Host plants:

כל סוגי תירס ובעיקר זני תירס מתוק.

Plant parts:

.

Description of the disease cause:

פטרייה היוצרת נבגים שחורים.

Life cycle:

נבגים (נבגי בסיסה) שנוחתים על פני צמח תירס חודרים מבעד לאפידרמיס, פתחים טבעיים או פצעים. נבגים אל מיניים שחורים משתחררים וגורמים מחזורי הדבקה נוספים במהלך העונה. בשחלות נוצרים עפצים. נבגים אפילים (טליוספורות) הנוצרים כתוצאה מקריוגמיה מופצים בשאריות צמחים וזרעים ושורדים. נבגים אפילים נובטים תוך כדי חלוקת הפחתה ויוצרים נבגי בסיסה הנפוצים ומדביקים צמחי תירס.

Method of distribution:

נבגים אפילים שורדים ומופצים על שאריות צמחים וזרעים. נבגי בסיסה שמופצים ונוחתים על גבי צמחי תירס מתחילים מגפה ונבגים אל מיניים נפוצים במהלך הגידול ומעצימים את המגפה.

Geographical distribution:

כל אזורי הגידול

Environmental and climatic effects:

לחות גבוהה, הרטבת נוף ופציעות, אפילו מיקרוסקופיות.

Cropping method:

תירס מתוק רגיש יותר

Pest Control
Cultural management:

מחזור זרעים תקין, הימנעות מפציעות מכניות של הצמחים, קיצור זמן ההרטבה בעת השקיה מעל הנוף, הימנעות משילוב של פציעה והרטבת נוף. דישון תקין, סניטציה (השמדת צמחים וקלחים נגועים)

Chemical control:

עיטוי זרעים בצמחים בקוטלי פטריות מאושרים.

Cultural management:

זנים עמידים

 

Common smut

 Common smut 

פחמון

שם גורם המחלה: Ustilago maydis

שם מין וסוג קודםUstilago zeae

ממלכה פטריות בסיסהBasidiomycota

שלב גידול הצמח: צמחים שאינם נבטים

חלקי הצמח: כל אברי הצמח העל-קרקעיים.

הפטרייה Ustilago maydis גורמת הפחמון מאכלסת אברי צמח שונים. חדירה לשחלות מביאה ליצירת עפצים בקלחים שהינם רקמת צמח מוגברת גידול ופטרייה וצבעם אפור-שחורים מצבע הנבגים הרבים. קלחי תירס משחירים. המחלה מסבה נזק לזני תירס מתוק ובמידה פחותה בכל טיפוסי התירס האחרים. כל אברי התירס העל קרקעיים רגישים למחלה.

 

פטרייה מאכלסת אברי צמח שונים. חדירה לשחלות מביאה ליצירת עפצים בקלחים שהינם רקמת צמח מוגברת גידול ופטרייה וצבעם אפור-שחורים מצבע הנבגים הרבים. קלחי תירס משחירים.

 

 

כל סוגי תירס ובעיקר זני תירס מתוק.

.

פטרייה היוצרת נבגים שחורים.

נבגים (נבגי בסיסה) שנוחתים על פני צמח תירס חודרים מבעד לאפידרמיס, פתחים טבעיים או פצעים. נבגים אל מיניים שחורים משתחררים וגורמים מחזורי הדבקה נוספים במהלך העונה. בשחלות נוצרים עפצים. נבגים אפילים (טליוספורות) הנוצרים כתוצאה מקריוגמיה מופצים בשאריות צמחים וזרעים ושורדים. נבגים אפילים נובטים תוך כדי חלוקת הפחתה ויוצרים נבגי בסיסה הנפוצים ומדביקים צמחי תירס.

נבגים אפילים שורדים ומופצים על שאריות צמחים וזרעים. נבגי בסיסה שמופצים ונוחתים על גבי צמחי תירס מתחילים מגפה ונבגים אל מיניים נפוצים במהלך הגידול ומעצימים את המגפה.

כל אזורי הגידול

לחות גבוהה, הרטבת נוף ופציעות, אפילו מיקרוסקופיות.

תירס מתוק רגיש יותר

מחזור זרעים תקין, הימנעות מפציעות מכניות של הצמחים, קיצור זמן ההרטבה בעת השקיה מעל הנוף, הימנעות משילוב של פציעה והרטבת נוף. דישון תקין, סניטציה (השמדת צמחים וקלחים נגועים)

עיטוי זרעים בצמחים בקוטלי פטריות מאושרים.

זנים עמידים

 

פחמון התירס
E.F.S.-Holland B.V the Netherlands https://www.efs-holland.com/news/corn-smut-in-maize-silage-and-its-threat-to-animal-health/
Common smut
פחמון
Common smut
Ustilago maydis
שדפון