נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
High Plains Virus (HPV)

High Plains Virus (HPV)

נגיף המישורים הגבוהים

חלקי הצמח: שורש, עלים

נגיף המישורים הגבוהים גורם לצבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים. הצמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות. מקור מדבק בצמחים דגניים, והווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

 

Disease description
Disease symptoms
Host plants
Plant parts
Plant growth phase
Description of the disease cause
Life cycle
Post harvest
Method of distribution
Geographical distribution
Environmental and climatic effects
Cropping method
Control
Cultural management
Chemical control
Resistant to pesticides
Cultural management
Post harvest control
Areawide management
Disease description
Disease symptoms:

צבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים, צמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות.

 

 

 

Host plants:

כל סוגי התירס, חיטה, שעורה, דגני בר

Plant parts:

חחי

Description of the disease cause:

נגיף

Life cycle:

מקור מדבק בצמחים דגניים, ווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

Pest Control
Cultural management:

הימנעות מזריעה בתקופה בה עולה אוכלוסיית קרדית החיטה (מתרחשת לרוב בטמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה), הדברת עשבים דגניים חד שנתיים ורב שנתיים בשדות ובסביבתם

Chemical control:

חומרים קוטלי חרקים לבקרת קרדית החיטה.

Cultural management:

זנים עמידים

High Plains Virus (HPV)

High Plains Virus (HPV)

נגיף המישורים הגבוהים

חלקי הצמח: שורש, עלים

נגיף המישורים הגבוהים גורם לצבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים. הצמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות. מקור מדבק בצמחים דגניים, והווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

 

צבע עלים לא אחיד, כתמים בגוון צהוב בהיר, השתנות הגוון לאדום או חום ובהמשך עלים הופכים נקרוטים ומתים, צמחים מנונסים, מערכת שורשים שטחית ואינה מפותחת, פוטנציאל התמוטטות שדה מרוחות.

 

 

 

כל סוגי התירס, חיטה, שעורה, דגני בר

חחי

נגיף

מקור מדבק בצמחים דגניים, ווקטור מעביר את הנגיף הינו קרדית החיטה (Aceria tosichella) הנישאת על ידי הרוח.

הימנעות מזריעה בתקופה בה עולה אוכלוסיית קרדית החיטה (מתרחשת לרוב בטמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה), הדברת עשבים דגניים חד שנתיים ורב שנתיים בשדות ובסביבתם

חומרים קוטלי חרקים לבקרת קרדית החיטה.

זנים עמידים

צמח נגוע בנגיף מחוספס בתירס
(צילום: אפרים צוקרמן)
High Plains Virus (HPV)
High Plains Virus (HPV)
(HPV)
"High Plains Virus"