נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
northern corn leaf blight, NCLB

Northern corn leaf blight NCLB, white blast, crown stalk rot, stripe

שם גורם  המחלה: Exserohilum turcicum 

שם מין וסוג קודם: Helminthosporium turcicum         

ממלכה: פטריות שק – Ascomycota

שלב גידול הצמח: צמחים צעירים וכל גיל מאוחר יותר

חלקי הצמח: עלים ועלי עטיף של הקלחים

כתם עדשתי בתירס נגרם על ידי הפטרייה Exserohilum turcicum (שם קןדם Helminthosporium turcicum) הגורמת לכתמים אליפטיים בעלים ועלי קטיף אשר מאוחר יותר מתייבשים ומתים. רטיבות מגשם, השקיה עילית או מטל מעודדת את גורם המחלה ובסתיו הנגיעות קשה יותר. פגיעה בגידול צעיר יכולה להביא לפגיעה קשה ביבול הקלחים.

Disease description
Disease symptoms
Host plants
Plant parts
Plant growth phase
Description of the disease cause
Life cycle
Post harvest
Method of distribution
Geographical distribution
Environmental and climatic effects
Cropping method
Control
Cultural management
Chemical control
Resistant to pesticides
Cultural management
Post harvest control
Areawide management
Disease description
Disease symptoms:

כתמים אליפטיים באורך 1-20 סנטימטר בצבע ירוק, חום או אפור. קטעי עלים נגועים עשויים להתייבש ולמות. כתמים עשויים להופיע על עלי העטיף של הקלח. תחילה המחלה בעלים תחתונים והיא מתפשטת כלפי העלים הצעירים.

 

 

Host plants:

תירס, ומיני דגנים שונים ובהם סורגום, עשב סודני, דורת ארם צובא

Plant parts:

.

Description of the disease cause:

פטרייה היוצרת נבגים.

Life cycle:

הישרדות פטרייה ונבגיה על שאריות צמחים, הדבקה של עלים רטובים באמצעות נבגים. התגברות עם הרטבת נוף ממושכת ובתקופה עם טל רב (סתיו). תיתכן מחלה כבר בתחילת הקיץ. תקיפה מאוחרת בצמח מבוגר תיתכן אך הנזק שהיא מסבה נמוך.

Method of distribution:

נבגים , רוח

Geographical distribution:

אזורי גידול המתאפיינים בלחות גבוהה וטללים רבים

Environmental and climatic effects:

הרטבת נוף, גשמים בתדירות גבוהה, שעות טל רבות, השקיה מעל הנוף, טמפרטורה נמוכה. עיכוב המחלה במזג אוויר חם ויבש.

Cropping method:

השקיה המרטיבה את הנוף מעודדת מחלה.

Pest Control
Cultural management:

מחזור גידולים, הרחקת נוף נגוע בתום הגידול, הימנעות מגידול בשטח בו גדל גידול נגוע בגורם המחלה במחזור קודם, הימנעות מזריעה בסמוך למזרעים מוקדמים יותר ובעיקר כשהם נמצאים בכיוון הרוח המסיעה נבגים לשטח הצעיר יותר וכן לקראת עונת השנה בה מתעודדת המחלה (סתיו).

Chemical control:

תכשירי הדברה כימיים מאושרים לשימוש.

Cultural management:

זנים עמידים.

northern corn leaf blight, NCLB

Northern corn leaf blight NCLB, white blast, crown stalk rot, stripe

שם גורם  המחלה: Exserohilum turcicum 

שם מין וסוג קודם: Helminthosporium turcicum         

ממלכה: פטריות שק – Ascomycota

שלב גידול הצמח: צמחים צעירים וכל גיל מאוחר יותר

חלקי הצמח: עלים ועלי עטיף של הקלחים

כתם עדשתי בתירס נגרם על ידי הפטרייה Exserohilum turcicum (שם קןדם Helminthosporium turcicum) הגורמת לכתמים אליפטיים בעלים ועלי קטיף אשר מאוחר יותר מתייבשים ומתים. רטיבות מגשם, השקיה עילית או מטל מעודדת את גורם המחלה ובסתיו הנגיעות קשה יותר. פגיעה בגידול צעיר יכולה להביא לפגיעה קשה ביבול הקלחים.

כתמים אליפטיים באורך 1-20 סנטימטר בצבע ירוק, חום או אפור. קטעי עלים נגועים עשויים להתייבש ולמות. כתמים עשויים להופיע על עלי העטיף של הקלח. תחילה המחלה בעלים תחתונים והיא מתפשטת כלפי העלים הצעירים.

 

 

תירס, ומיני דגנים שונים ובהם סורגום, עשב סודני, דורת ארם צובא

.

פטרייה היוצרת נבגים.

הישרדות פטרייה ונבגיה על שאריות צמחים, הדבקה של עלים רטובים באמצעות נבגים. התגברות עם הרטבת נוף ממושכת ובתקופה עם טל רב (סתיו). תיתכן מחלה כבר בתחילת הקיץ. תקיפה מאוחרת בצמח מבוגר תיתכן אך הנזק שהיא מסבה נמוך.

נבגים , רוח

אזורי גידול המתאפיינים בלחות גבוהה וטללים רבים

הרטבת נוף, גשמים בתדירות גבוהה, שעות טל רבות, השקיה מעל הנוף, טמפרטורה נמוכה. עיכוב המחלה במזג אוויר חם ויבש.

השקיה המרטיבה את הנוף מעודדת מחלה.

מחזור גידולים, הרחקת נוף נגוע בתום הגידול, הימנעות מגידול בשטח בו גדל גידול נגוע בגורם המחלה במחזור קודם, הימנעות מזריעה בסמוך למזרעים מוקדמים יותר ובעיקר כשהם נמצאים בכיוון הרוח המסיעה נבגים לשטח הצעיר יותר וכן לקראת עונת השנה בה מתעודדת המחלה (סתיו).

תכשירי הדברה כימיים מאושרים לשימוש.

זנים עמידים.

כתם עדשתי על עלה תירס
(צילום: אפרים צוקרמן)
northern corn leaf blight, NCLB
northern corn leaf blight, NCLB
Helminthosporium turcicum
white blast
stripe