נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
Common corn rust

Common corn rust

חילדון

מין וסוג צורה אל מינית - Puccinia sorghi

ממלכהפטריות בסיסה - Basidiomycota

שלב גידול הצמח צמחים שאינם נבטים

חלקי הצמח: עלים, עלי עטיף, עוקצים ומכבדים

חלדון התירס נגרם על ידי Puccinia sorghi פטרייה שהינה אובליגטורית (מתפתחת על רקמה צמחית חיה). בתחילה יוצרת צברי נבגים בכירים בצבע כתום-חום ועם התבגרות והתייבשות הצמח יוצרת נבגים אפילים כהים בצברים אשר הופכים שחורים.

על העלים ועלי העטיף נראים כתמים עגולים או אליפטיים. אלה הם צברי נבגים שצבעם כתום-חום. בהמשך העונה, עם התייבשות הצמח, הכתמים הופכים כהים ומשחירים. עלים מתייבשים מוקדם.

 

Disease description
Disease symptoms
Host plants
Plant parts
Plant growth phase
Description of the disease cause
Life cycle
Post harvest
Method of distribution
Geographical distribution
Environmental and climatic effects
Cropping method
Control
Cultural management
Chemical control
Resistant to pesticides
Cultural management
Post harvest control
Areawide management
Disease description
Disease symptoms:

כתמים עגולים או אליפטיים בקוטר ממספר מילימטרים ועד סנטימטרים בודדים. צבע כתום-חום של צברי נבגים. בהמשך העונה, עם התייבשות הצמח, הכתמים הופכים כהים ומשחירים. עלים מתייבשים מוקדם

 

 

Host plants:

תירס (פונדקאי משני מיני חמציץ,spp. Oxalis). תירס מתוק במידה רבה יותר.

Plant parts:

.

Description of the disease cause:

פטרייה שהינה אובליגטורית (מתפתחת על רקמה צמחית חיה). בתחילה יוצרת צברי נבגים בכירים בצבע כתום-חום ועם התבגרות והתייבשות הצמח יוצרת נבגים אפילים כהים בצברים אשר הופכים שחורים.

Life cycle:

אאציוספורות (נבגי כוסית) הנישאים ברוח ומקורם בפונדקאי השני, מדביקים תוך כדי חדירה לפיוניות עלי התירס שהוא פונדקאי ראשון. תפטיר גדל בעלי התירס ונוצרים צברים של נבגים מתחת לאפידרמיס ובהמשך פורצים החוצה כצברים כתומים שבהם נבגים בכירים (אורדוספורות). בסוף עונת הגידול נוצרים צברי נבגים אפילים (טליוספורות) כהים אשר שורדים תנאי מיקרואקלים קשים. באביב המוקדם עוברים הנבגים האפילים קריוגמיה ליצירת נבגים דיפלואידים ומההם, לאחר נביטה וחלוקת הפחתה נוצרים נבגי בסיסה שמדביקים חמציץ ואשר בעליו נוצרים מכלאים עם נבגים ייחודיים (נבגי כוסית=אאציוספורות) הנישאות למרחקים ומדביקות תירס, הפונדקאי הראשון. במהלך העונה נישאים נבגים בכירים בין צמחים בשדה ובין שדות תירס.

Method of distribution:

על הפונדקאי השני מתרחש חלק ממחזור החיים שבסופו נישאים נבגים למרחק רב, לשדות תירס. במהלך המגפה נישאים נבגים בכירים בין צמחים בשדה ובין שדות תירס ומקיימים מגפות בכל המזרעים. בתום העונה נישאים מהתירס נבגים לפונדקאי השני.

Geographical distribution:

כל אזורי הגידול

Environmental and climatic effects:

תנאי הדבקה מיטביים: טל ורטיבות נוף לתקופה ממושכת, לחות יחסית גבוהה, טמפרטורה 13-15 מ"צ.

Cropping method:

תירס מתוק רגיש במיוחד

Pest Control
Cultural management:

מניעת ספיח צמחי תירס, הימנעות משכנות שדות תירס לשדות או צמחים בודדים נגועים, הימנעות מזריעה ליד מזרעים מוקדמים יותר, הימנעות מזריעה באזור בו כיוון הרוח נושא נבגים ממזרע נגוע. מחזור גידולים. זריעה וגידול כשהטמפרטורה מעל 15 מ"צ. זריעה בעונה עם לחות יחסית נמוכה ומיעוט טל וגשם.

Chemical control:

תכשירי הדברה כימיים מותרים בתירס

Cultural management:

זנים עמידים

Common corn rust

Common corn rust

חילדון

מין וסוג צורה אל מינית - Puccinia sorghi

ממלכהפטריות בסיסה - Basidiomycota

שלב גידול הצמח צמחים שאינם נבטים

חלקי הצמח: עלים, עלי עטיף, עוקצים ומכבדים

חלדון התירס נגרם על ידי Puccinia sorghi פטרייה שהינה אובליגטורית (מתפתחת על רקמה צמחית חיה). בתחילה יוצרת צברי נבגים בכירים בצבע כתום-חום ועם התבגרות והתייבשות הצמח יוצרת נבגים אפילים כהים בצברים אשר הופכים שחורים.

על העלים ועלי העטיף נראים כתמים עגולים או אליפטיים. אלה הם צברי נבגים שצבעם כתום-חום. בהמשך העונה, עם התייבשות הצמח, הכתמים הופכים כהים ומשחירים. עלים מתייבשים מוקדם.

 

כתמים עגולים או אליפטיים בקוטר ממספר מילימטרים ועד סנטימטרים בודדים. צבע כתום-חום של צברי נבגים. בהמשך העונה, עם התייבשות הצמח, הכתמים הופכים כהים ומשחירים. עלים מתייבשים מוקדם

 

 

תירס (פונדקאי משני מיני חמציץ,spp. Oxalis). תירס מתוק במידה רבה יותר.

.

פטרייה שהינה אובליגטורית (מתפתחת על רקמה צמחית חיה). בתחילה יוצרת צברי נבגים בכירים בצבע כתום-חום ועם התבגרות והתייבשות הצמח יוצרת נבגים אפילים כהים בצברים אשר הופכים שחורים.

אאציוספורות (נבגי כוסית) הנישאים ברוח ומקורם בפונדקאי השני, מדביקים תוך כדי חדירה לפיוניות עלי התירס שהוא פונדקאי ראשון. תפטיר גדל בעלי התירס ונוצרים צברים של נבגים מתחת לאפידרמיס ובהמשך פורצים החוצה כצברים כתומים שבהם נבגים בכירים (אורדוספורות). בסוף עונת הגידול נוצרים צברי נבגים אפילים (טליוספורות) כהים אשר שורדים תנאי מיקרואקלים קשים. באביב המוקדם עוברים הנבגים האפילים קריוגמיה ליצירת נבגים דיפלואידים ומההם, לאחר נביטה וחלוקת הפחתה נוצרים נבגי בסיסה שמדביקים חמציץ ואשר בעליו נוצרים מכלאים עם נבגים ייחודיים (נבגי כוסית=אאציוספורות) הנישאות למרחקים ומדביקות תירס, הפונדקאי הראשון. במהלך העונה נישאים נבגים בכירים בין צמחים בשדה ובין שדות תירס.

על הפונדקאי השני מתרחש חלק ממחזור החיים שבסופו נישאים נבגים למרחק רב, לשדות תירס. במהלך המגפה נישאים נבגים בכירים בין צמחים בשדה ובין שדות תירס ומקיימים מגפות בכל המזרעים. בתום העונה נישאים מהתירס נבגים לפונדקאי השני.

כל אזורי הגידול

תנאי הדבקה מיטביים: טל ורטיבות נוף לתקופה ממושכת, לחות יחסית גבוהה, טמפרטורה 13-15 מ"צ.

תירס מתוק רגיש במיוחד

מניעת ספיח צמחי תירס, הימנעות משכנות שדות תירס לשדות או צמחים בודדים נגועים, הימנעות מזריעה ליד מזרעים מוקדמים יותר, הימנעות מזריעה באזור בו כיוון הרוח נושא נבגים ממזרע נגוע. מחזור גידולים. זריעה וגידול כשהטמפרטורה מעל 15 מ"צ. זריעה בעונה עם לחות יחסית נמוכה ומיעוט טל וגשם.

תכשירי הדברה כימיים מותרים בתירס

זנים עמידים

צברים של נבגים בכירים של חלדון התירס בעלה
(צילום: אפרים צוקרמן)
Common corn rust
Common corn rust
חילדון
Puccinia sorghi