נגישות
menu      
English
עברית
Create new Document
+כתבות רקע וקישורים
כתבות רקע וקישורים
+אודות האתר
אודות האתר
+צור קשר
צור קשר
+אינדקס
אינדקס
(אתר בהקמה)
Home page
Site map
Our partners
Maize rough dwarf

 Maize rough dwarf

גימדון מחוספס בתירס

(Maize rough dwarf virus (MRDV

שלב גידול הצמח: צמחים צעירים ומבוגרים

חלקי הצמח: עלים, קלחים

נגיף גימדון מחוספס בתירס גורם נזק בעיקר בשלבי גידול ראשוניים, לרוב במזרעים מוקדמים. הנגיף המועבר על ידי ציקדה פוגע במערכת הרביה של התירס, הקלחים נראים מצומקים וחלק מהסמפטומים כוללים פרקי הקנה שאינם מתארכים ומתעבים, בתחילה העלים ירוקים ובעלי גבשושיות לאורך עורקי צינורות הובלה ובהמשך עלים מצהיבים. תיתכן פגיעה רצינית ביבול התירס.

 

Disease description
Disease symptoms
Host plants
Plant parts
Plant growth phase
Description of the disease cause
Life cycle
Post harvest
Method of distribution
Geographical distribution
Environmental and climatic effects
Cropping method
Control
Cultural management
Chemical control
Resistant to pesticides
Cultural management
Post harvest control
Areawide management
Disease description
Disease symptoms:

פרקי הקנה אינם מתארכים ומתעבים, בתחילה העלים ירוקים ובעלי גבשושיות לאורך עורקי צינורות הובלה, עלה עליון אינו נפרש, מצהיב ומתייבש, עלים נעשים צהובים, נקרוטים וחסרי כושר הטמעה, פגיעה במערכת הרבייה של הצמח לכן הקלחים נראים מצומקים ומנוונים, עלולה להיות פחיתת יבול רצינית.

 

 

Host plants:

תירס

Plant parts:

.

Description of the disease cause:

נגיף מהסוג Fijivirus

Life cycle:

הנגיף חורף בדגני חורף ובדגנים רב שנתיים

Method of distribution:

הווקטור הינו מין ציקדה (Laodilphax striatellus) אשר עוברת לשדות תירס בראשית האביב עם התייבשות דגני החורף. העברה מהציקדה לעלי התירס אורכת כ-30 דקות.

Pest Control
Cultural management:

באזורים המועדים לנגיף, זריעה לפני נדידת הציקדה או אחרי הנדידה בהתאם לידע מקומי באשר להתנהגות הציקדה, הדברת דגנים רב שנתיים בשסות ובסביבתם.

Chemical control:

בקרת ציקדות בקוטלי חרקים

Maize rough dwarf

 Maize rough dwarf

גימדון מחוספס בתירס

(Maize rough dwarf virus (MRDV

שלב גידול הצמח: צמחים צעירים ומבוגרים

חלקי הצמח: עלים, קלחים

נגיף גימדון מחוספס בתירס גורם נזק בעיקר בשלבי גידול ראשוניים, לרוב במזרעים מוקדמים. הנגיף המועבר על ידי ציקדה פוגע במערכת הרביה של התירס, הקלחים נראים מצומקים וחלק מהסמפטומים כוללים פרקי הקנה שאינם מתארכים ומתעבים, בתחילה העלים ירוקים ובעלי גבשושיות לאורך עורקי צינורות הובלה ובהמשך עלים מצהיבים. תיתכן פגיעה רצינית ביבול התירס.

 

פרקי הקנה אינם מתארכים ומתעבים, בתחילה העלים ירוקים ובעלי גבשושיות לאורך עורקי צינורות הובלה, עלה עליון אינו נפרש, מצהיב ומתייבש, עלים נעשים צהובים, נקרוטים וחסרי כושר הטמעה, פגיעה במערכת הרבייה של הצמח לכן הקלחים נראים מצומקים ומנוונים, עלולה להיות פחיתת יבול רצינית.

 

 

תירס

.

נגיף מהסוג Fijivirus

הנגיף חורף בדגני חורף ובדגנים רב שנתיים

הווקטור הינו מין ציקדה (Laodilphax striatellus) אשר עוברת לשדות תירס בראשית האביב עם התייבשות דגני החורף. העברה מהציקדה לעלי התירס אורכת כ-30 דקות.

באזורים המועדים לנגיף, זריעה לפני נדידת הציקדה או אחרי הנדידה בהתאם לידע מקומי באשר להתנהגות הציקדה, הדברת דגנים רב שנתיים בשסות ובסביבתם.

בקרת ציקדות בקוטלי חרקים

צמח נגוע בנגיף מחוספס בתירס
(צילום: אפרים צוקרמן)
Maize rough dwarf
Maize rough dwarf
גימדון מחוספס
"Maize rough dwarf"
MRDV
"Maize rough dwarf virus"