כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

 Mediterranean corn stalk borer 

נובר התירס הים-תיכוני (פרפראים: תנשמתיים)

נובר התירס הורוד, סזמיה

 (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד קטיף

איבר הצמח: עלים, קנה, אשבול

נובר של דגנים. פוגע משלב הנבט עד לקטיף. צפוי נזק קשה כשמתפתח דור שתוקף את הצמחים באותו שדה.

----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום-צהבהב, כשבשפת הכנף האחורית פס ונקודות כהות. אורך הבוגרים כ-25 מ"מ. המחושים של הזכר עבים יותר מאלה של הנקבה. ביצי הסזמיה עגולות ומוטלות בצברים של 30-10 ביצים תחת הנדן של העלה. צבע גופו של הזחל הצעיר ורדרד, ללא כתמים וזיפים גדולים כמו אצל זחל בוגר. הקרסים בבסיס הרגליים המדומות ערוכים בקשת כחצי עיגול. הזחלים מגיעים לגודל מרבי של כ-35 מ"מ. הגולם בצבע חום אדום ואורכו כ-20 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק.          

 

                                                                                                                    גולם של סזמית התירס

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    www.pyrgus.de

מחזור חיי הסזמיה אורך כ-40 יום מביצה לבוגר, והיא מקימה 4-3 דורות בעונת הגידול של דגני הקיץ. המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי ההתפתחות. הדור הראשון מתפתח בחודש מרץ, ושיא האוכלוסייה הוא מסוף יוני עד אוגוסט. רוב הזחלים של הסזמיה שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר, אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

בישראל המזיק עובר תרדמת חורף בין סוף אוקטובר לתחילת מרס בשאריות קנים.

אגן הים התיכון, מזרח אפריקה ומערב אפריקה. המזיק נפוץ בישראל בעיקר דרומית לקו אשדוד.

המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי התפתחותם.

המזיק תוקף בעיקר צמחי תירס בכל שלבי ההתפתחות. זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות המסבות נזק ניכר באזורי ההזנה. הנזק העיקרי נגרם לקדקודי צמחים צעירים ומתבטא בפגיעה בהתפתחות עד כדי מוות. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח נגרם נזק המתבטא בעיקר בנבירות בקנה, המחלישות אותו ופוגעות בצינורות ההובלה. בזמן התפתחות הקלח המזיק חודר לקלחים (בדרך כלל מבסיס הקלח) ומסב נזקים לגרגירים ול"ידית" (בסיס הקלח). כאשר הצמחים נשארים להתייבש בשדה (תירס לגרעינים ופופקורן), נזק רב נגרם מהדור שהתפתח והגיח ותקף צמחים באותו בשדה.

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות עם פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה לגילוי פלישת המזיק היא נמוכה, אך הן יעילות לאבחון גיחת בוגרים בשדה עצמו. חורים קטנים בעלים, עיכוב בהתפתחות והתייבשות קדקודי הצמיחה מעידים בדרך כלל על נגיעות. בצמחים הנמצאים לאחר שלב המשפך, שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש נסורת לחה המעידה על מקום החדירה לקנה, בדרך כלל בבסיס העלים על הקנה.

 

 

להדברה בשלב הצימוח הווגטטיבי 20% נגיעות, בשלב הקלח זחל אחד לקלח ב-5% מהאשבולים.

חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לקלח. הדברה כימית יעילה ניתן להשיג באמצעות תכשירים המורשים לטיפול. יש אפשרות לשיבוש התקשורת המינית של המזיק באמצעות פרומון בשיטת הבלבול.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל.

Mediterranean corn stalk borer; The pink stalk borer

 Mediterranean corn stalk borer 

נובר התירס הים-תיכוני (פרפראים: תנשמתיים)

נובר התירס הורוד, סזמיה

 (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד קטיף

איבר הצמח: עלים, קנה, אשבול

נובר של דגנים. פוגע משלב הנבט עד לקטיף. צפוי נזק קשה כשמתפתח דור שתוקף את הצמחים באותו שדה.

----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום-צהבהב, כשבשפת הכנף האחורית פס ונקודות כהות. אורך הבוגרים כ-25 מ"מ. המחושים של הזכר עבים יותר מאלה של הנקבה. ביצי הסזמיה עגולות ומוטלות בצברים של 30-10 ביצים תחת הנדן של העלה. צבע גופו של הזחל הצעיר ורדרד, ללא כתמים וזיפים גדולים כמו אצל זחל בוגר. הקרסים בבסיס הרגליים המדומות ערוכים בקשת כחצי עיגול. הזחלים מגיעים לגודל מרבי של כ-35 מ"מ. הגולם בצבע חום אדום ואורכו כ-20 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק.          

 

                                                                                                                    גולם של סזמית התירס

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    www.pyrgus.de

בוגרים של סזמית התירס - זכר
(antropocene.it )
בוגרים של סזמית התירס - נקבה
(www.lepiforum.de)

מחזור חיי הסזמיה אורך כ-40 יום מביצה לבוגר, והיא מקימה 4-3 דורות בעונת הגידול של דגני הקיץ. המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי ההתפתחות. הדור הראשון מתפתח בחודש מרץ, ושיא האוכלוסייה הוא מסוף יוני עד אוגוסט. רוב הזחלים של הסזמיה שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר, אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

ביצים של סיזמית התירס
(ונציה - מלמד)
זחל של סזמית התירס
(www.pyrgus.de

בישראל המזיק עובר תרדמת חורף בין סוף אוקטובר לתחילת מרס בשאריות קנים.

.
.
.
.

אגן הים התיכון, מזרח אפריקה ומערב אפריקה. המזיק נפוץ בישראל בעיקר דרומית לקו אשדוד.

.
.
.
.

המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי התפתחותם.

.
.
.
.

המזיק תוקף בעיקר צמחי תירס בכל שלבי ההתפתחות. זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות המסבות נזק ניכר באזורי ההזנה. הנזק העיקרי נגרם לקדקודי צמחים צעירים ומתבטא בפגיעה בהתפתחות עד כדי מוות. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח נגרם נזק המתבטא בעיקר בנבירות בקנה, המחלישות אותו ופוגעות בצינורות ההובלה. בזמן התפתחות הקלח המזיק חודר לקלחים (בדרך כלל מבסיס הקלח) ומסב נזקים לגרגירים ול"ידית" (בסיס הקלח). כאשר הצמחים נשארים להתייבש בשדה (תירס לגרעינים ופופקורן), נזק רב נגרם מהדור שהתפתח והגיח ותקף צמחים באותו בשדה.

.
.
.
.

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות עם פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה לגילוי פלישת המזיק היא נמוכה, אך הן יעילות לאבחון גיחת בוגרים בשדה עצמו. חורים קטנים בעלים, עיכוב בהתפתחות והתייבשות קדקודי הצמיחה מעידים בדרך כלל על נגיעות. בצמחים הנמצאים לאחר שלב המשפך, שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש נסורת לחה המעידה על מקום החדירה לקנה, בדרך כלל בבסיס העלים על הקנה.

 

 

נסורת לחה המעידה על מקום החדירה של זחל הסזמיה לקנה
(www.pyrgus.de)
.
.

להדברה בשלב הצימוח הווגטטיבי 20% נגיעות, בשלב הקלח זחל אחד לקלח ב-5% מהאשבולים.

.
.
.
.

חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לקלח. הדברה כימית יעילה ניתן להשיג באמצעות תכשירים המורשים לטיפול. יש אפשרות לשיבוש התקשורת המינית של המזיק באמצעות פרומון בשיטת הבלבול.

.
.
.
.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל.

.
.
.
.
סזמיה
נובר התירס הים תיכוני
נובר התירס הורוד
Mediterranean corn stalk borer
Mediterranean corn stalk borer; The pink stalk borer

 Mediterranean corn stalk borer 

נובר התירס הים-תיכוני (פרפראים: תנשמתיים)

נובר התירס הורוד, סזמיה

 (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד קטיף

איבר הצמח: עלים, קנה, אשבול

נובר של דגנים. פוגע משלב הנבט עד לקטיף. צפוי נזק קשה כשמתפתח דור שתוקף את הצמחים באותו שדה.

----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום-צהבהב, כשבשפת הכנף האחורית פס ונקודות כהות. אורך הבוגרים כ-25 מ"מ. המחושים של הזכר עבים יותר מאלה של הנקבה. ביצי הסזמיה עגולות ומוטלות בצברים של 30-10 ביצים תחת הנדן של העלה. צבע גופו של הזחל הצעיר ורדרד, ללא כתמים וזיפים גדולים כמו אצל זחל בוגר. הקרסים בבסיס הרגליים המדומות ערוכים בקשת כחצי עיגול. הזחלים מגיעים לגודל מרבי של כ-35 מ"מ. הגולם בצבע חום אדום ואורכו כ-20 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק.          

 

                                                                                                                    גולם של סזמית התירס

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    www.pyrgus.de

מחזור חיי הסזמיה אורך כ-40 יום מביצה לבוגר, והיא מקימה 4-3 דורות בעונת הגידול של דגני הקיץ. המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי ההתפתחות. הדור הראשון מתפתח בחודש מרץ, ושיא האוכלוסייה הוא מסוף יוני עד אוגוסט. רוב הזחלים של הסזמיה שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר, אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

בישראל המזיק עובר תרדמת חורף בין סוף אוקטובר לתחילת מרס בשאריות קנים.

אגן הים התיכון, מזרח אפריקה ומערב אפריקה. המזיק נפוץ בישראל בעיקר דרומית לקו אשדוד.

המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי התפתחותם.

המזיק תוקף בעיקר צמחי תירס בכל שלבי ההתפתחות. זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות המסבות נזק ניכר באזורי ההזנה. הנזק העיקרי נגרם לקדקודי צמחים צעירים ומתבטא בפגיעה בהתפתחות עד כדי מוות. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח נגרם נזק המתבטא בעיקר בנבירות בקנה, המחלישות אותו ופוגעות בצינורות ההובלה. בזמן התפתחות הקלח המזיק חודר לקלחים (בדרך כלל מבסיס הקלח) ומסב נזקים לגרגירים ול"ידית" (בסיס הקלח). כאשר הצמחים נשארים להתייבש בשדה (תירס לגרעינים ופופקורן), נזק רב נגרם מהדור שהתפתח והגיח ותקף צמחים באותו בשדה.

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות עם פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה לגילוי פלישת המזיק היא נמוכה, אך הן יעילות לאבחון גיחת בוגרים בשדה עצמו. חורים קטנים בעלים, עיכוב בהתפתחות והתייבשות קדקודי הצמיחה מעידים בדרך כלל על נגיעות. בצמחים הנמצאים לאחר שלב המשפך, שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש נסורת לחה המעידה על מקום החדירה לקנה, בדרך כלל בבסיס העלים על הקנה.

 

 

להדברה בשלב הצימוח הווגטטיבי 20% נגיעות, בשלב הקלח זחל אחד לקלח ב-5% מהאשבולים.

חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לקלח. הדברה כימית יעילה ניתן להשיג באמצעות תכשירים המורשים לטיפול. יש אפשרות לשיבוש התקשורת המינית של המזיק באמצעות פרומון בשיטת הבלבול.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל.

סזמיה
נובר התירס הים תיכוני
נובר התירס הורוד
Mediterranean corn stalk borer

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום-צהבהב, כשבשפת הכנף האחורית פס ונקודות כהות. אורך הבוגרים כ-25 מ"מ. המחושים של הזכר עבים יותר מאלה של הנקבה. ביצי הסזמיה עגולות ומוטלות בצברים של 30-10 ביצים תחת הנדן של העלה. צבע גופו של הזחל הצעיר ורדרד, ללא כתמים וזיפים גדולים כמו אצל זחל בוגר. הקרסים בבסיס הרגליים המדומות ערוכים בקשת כחצי עיגול. הזחלים מגיעים לגודל מרבי של כ-35 מ"מ. הגולם בצבע חום אדום ואורכו כ-20 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק.          

 

                                                                                                                    גולם של סזמית התירס

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    www.pyrgus.de

Mediterranean corn stalk borer; The pink stalk borer

 Mediterranean corn stalk borer 

נובר התירס הים-תיכוני (פרפראים: תנשמתיים)

נובר התירס הורוד, סזמיה

 (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד קטיף

איבר הצמח: עלים, קנה, אשבול

נובר של דגנים. פוגע משלב הנבט עד לקטיף. צפוי נזק קשה כשמתפתח דור שתוקף את הצמחים באותו שדה.

----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום-צהבהב, כשבשפת הכנף האחורית פס ונקודות כהות. אורך הבוגרים כ-25 מ"מ. המחושים של הזכר עבים יותר מאלה של הנקבה. ביצי הסזמיה עגולות ומוטלות בצברים של 30-10 ביצים תחת הנדן של העלה. צבע גופו של הזחל הצעיר ורדרד, ללא כתמים וזיפים גדולים כמו אצל זחל בוגר. הקרסים בבסיס הרגליים המדומות ערוכים בקשת כחצי עיגול. הזחלים מגיעים לגודל מרבי של כ-35 מ"מ. הגולם בצבע חום אדום ואורכו כ-20 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק.          

 

                                                                                                                    גולם של סזמית התירס

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    www.pyrgus.de

מחזור חיי הסזמיה אורך כ-40 יום מביצה לבוגר, והיא מקימה 4-3 דורות בעונת הגידול של דגני הקיץ. המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי ההתפתחות. הדור הראשון מתפתח בחודש מרץ, ושיא האוכלוסייה הוא מסוף יוני עד אוגוסט. רוב הזחלים של הסזמיה שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר, אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

בישראל המזיק עובר תרדמת חורף בין סוף אוקטובר לתחילת מרס בשאריות קנים.

אגן הים התיכון, מזרח אפריקה ומערב אפריקה. המזיק נפוץ בישראל בעיקר דרומית לקו אשדוד.

המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי התפתחותם.

המזיק תוקף בעיקר צמחי תירס בכל שלבי ההתפתחות. זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות המסבות נזק ניכר באזורי ההזנה. הנזק העיקרי נגרם לקדקודי צמחים צעירים ומתבטא בפגיעה בהתפתחות עד כדי מוות. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח נגרם נזק המתבטא בעיקר בנבירות בקנה, המחלישות אותו ופוגעות בצינורות ההובלה. בזמן התפתחות הקלח המזיק חודר לקלחים (בדרך כלל מבסיס הקלח) ומסב נזקים לגרגירים ול"ידית" (בסיס הקלח). כאשר הצמחים נשארים להתייבש בשדה (תירס לגרעינים ופופקורן), נזק רב נגרם מהדור שהתפתח והגיח ותקף צמחים באותו בשדה.

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות עם פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה לגילוי פלישת המזיק היא נמוכה, אך הן יעילות לאבחון גיחת בוגרים בשדה עצמו. חורים קטנים בעלים, עיכוב בהתפתחות והתייבשות קדקודי הצמיחה מעידים בדרך כלל על נגיעות. בצמחים הנמצאים לאחר שלב המשפך, שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש נסורת לחה המעידה על מקום החדירה לקנה, בדרך כלל בבסיס העלים על הקנה.

 

 

להדברה בשלב הצימוח הווגטטיבי 20% נגיעות, בשלב הקלח זחל אחד לקלח ב-5% מהאשבולים.

חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לקלח. הדברה כימית יעילה ניתן להשיג באמצעות תכשירים המורשים לטיפול. יש אפשרות לשיבוש התקשורת המינית של המזיק באמצעות פרומון בשיטת הבלבול.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל.

סזמיה
נובר התירס הים תיכוני
נובר התירס הורוד
Mediterranean corn stalk borer
Mediterranean corn stalk borer; The pink stalk borer

 Mediterranean corn stalk borer 

נובר התירס הים-תיכוני (פרפראים: תנשמתיים)

נובר התירס הורוד, סזמיה

 (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae

שלב התפתחות הצמח: 2 עלים עד קטיף

איבר הצמח: עלים, קנה, אשבול

נובר של דגנים. פוגע משלב הנבט עד לקטיף. צפוי נזק קשה כשמתפתח דור שתוקף את הצמחים באותו שדה.

----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום-צהבהב, כשבשפת הכנף האחורית פס ונקודות כהות. אורך הבוגרים כ-25 מ"מ. המחושים של הזכר עבים יותר מאלה של הנקבה. ביצי הסזמיה עגולות ומוטלות בצברים של 30-10 ביצים תחת הנדן של העלה. צבע גופו של הזחל הצעיר ורדרד, ללא כתמים וזיפים גדולים כמו אצל זחל בוגר. הקרסים בבסיס הרגליים המדומות ערוכים בקשת כחצי עיגול. הזחלים מגיעים לגודל מרבי של כ-35 מ"מ. הגולם בצבע חום אדום ואורכו כ-20 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק.          

 

                                                                                                                    גולם של סזמית התירס

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    www.pyrgus.de

מחזור חיי הסזמיה אורך כ-40 יום מביצה לבוגר, והיא מקימה 4-3 דורות בעונת הגידול של דגני הקיץ. המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי ההתפתחות. הדור הראשון מתפתח בחודש מרץ, ושיא האוכלוסייה הוא מסוף יוני עד אוגוסט. רוב הזחלים של הסזמיה שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר, אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

בישראל המזיק עובר תרדמת חורף בין סוף אוקטובר לתחילת מרס בשאריות קנים.

אגן הים התיכון, מזרח אפריקה ומערב אפריקה. המזיק נפוץ בישראל בעיקר דרומית לקו אשדוד.

המזיק תוקף את כל סוגי התירס בכל שלבי התפתחותם.

המזיק תוקף בעיקר צמחי תירס בכל שלבי ההתפתחות. זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות המסבות נזק ניכר באזורי ההזנה. הנזק העיקרי נגרם לקדקודי צמחים צעירים ומתבטא בפגיעה בהתפתחות עד כדי מוות. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח נגרם נזק המתבטא בעיקר בנבירות בקנה, המחלישות אותו ופוגעות בצינורות ההובלה. בזמן התפתחות הקלח המזיק חודר לקלחים (בדרך כלל מבסיס הקלח) ומסב נזקים לגרגירים ול"ידית" (בסיס הקלח). כאשר הצמחים נשארים להתייבש בשדה (תירס לגרעינים ופופקורן), נזק רב נגרם מהדור שהתפתח והגיח ותקף צמחים באותו בשדה.

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות עם פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה לגילוי פלישת המזיק היא נמוכה, אך הן יעילות לאבחון גיחת בוגרים בשדה עצמו. חורים קטנים בעלים, עיכוב בהתפתחות והתייבשות קדקודי הצמיחה מעידים בדרך כלל על נגיעות. בצמחים הנמצאים לאחר שלב המשפך, שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש נסורת לחה המעידה על מקום החדירה לקנה, בדרך כלל בבסיס העלים על הקנה.

 

 

להדברה בשלב הצימוח הווגטטיבי 20% נגיעות, בשלב הקלח זחל אחד לקלח ב-5% מהאשבולים.

חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לקלח. הדברה כימית יעילה ניתן להשיג באמצעות תכשירים המורשים לטיפול. יש אפשרות לשיבוש התקשורת המינית של המזיק באמצעות פרומון בשיטת הבלבול.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל.

סזמיה
נובר התירס הים תיכוני
נובר התירס הורוד
Mediterranean corn stalk borer