כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

The spotted stem borer 

עשנור מנוקד  (פרפראים: עשנוריים).

Lepidoptera: Crambidae)  Chilo partellus)

שלב התפתחות הצמח: כל שלבי הגידול

איבר הצמח: כל חלקי הצמח

מזיק קשה של כל סוגי התירס והסורגום לאורך כל עונת הגידול. תוקף משלב הנבט עד הבשלת הקלחים. גורם לתמותת נבטים, פגיעה בהתפתחות הצמחים עקב נבירה בקנה ונזקי כרסום בגוף הקלח.

-----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

 

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

מדרום מזרח אסיה עד אפגניסטן ומסודן עד דרום אפריקה. בישראל, הנובר התגלה לראשונה ביולי 2010 בחלקות סורגום והתירס בגליל המערבי. תוך שנים מעטות הוא נפוץ בכל אזורי גידול התירס מעמק החולה עד צפון הנגב.

 

סורגום, תירס מספוא ותירס מתוק.

המזיק תוקף סורגום ותירס אחרי הצצה או התחדשות (דו-גידול). זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות שגורמות נזק ניכר באזורי אכילתם. הנזק העיקרי נגרם לקודקודי צמחים צעירים שפוגעת בהתפתחותם ועלולה לגרום לתמותתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העקרי נגרם מנבירות בקנה שמחלישות אותו ופוגעות בצנורות ההובלה.

                     

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות שבהן פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה נמוכה ולעיתים נמשכים אליהן גם עשי הליוטיס. בצמחים צעירים (4-6 עלים), חורים קטנים בעלים ועיכוב בהתפתחות וסימני התייבשות מעידים בדרך כלל על נגיעות. לאחר יצירת הנזק הזחלים עוברים לצמחים סמוכים ונוצרת בשורת הזריעה קבוצת צמחים נמוכים שנפגעו. חורים קטנים בעלים, בצמחים אחרי שלב המשפך שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי. סימני הנבירה בקנה מלווים בהפרשות ונסורת יבשות.

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול. בעולם ידועות צרעות טפילות של הזחלים מהמינים Cotesia flavipes ו-Cotesia sesamiae. סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

לא ידוע

The spotted stem borer

The spotted stem borer 

עשנור מנוקד  (פרפראים: עשנוריים).

Lepidoptera: Crambidae)  Chilo partellus)

שלב התפתחות הצמח: כל שלבי הגידול

איבר הצמח: כל חלקי הצמח

מזיק קשה של כל סוגי התירס והסורגום לאורך כל עונת הגידול. תוקף משלב הנבט עד הבשלת הקלחים. גורם לתמותת נבטים, פגיעה בהתפתחות הצמחים עקב נבירה בקנה ונזקי כרסום בגוף הקלח.

-----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

 

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

בוגר של נובר הקנה המנוקד
צילמה ואלריה ספליארסקי
זחלים של נובר הקנה המנוקד
דוד בן - יקיר

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

ביצים של נובר הקנה המנוקד
צילמה ואלריה ספליארסקי
גולם של נובר הקנה המנוקד
דוד בן - יקיר

מדרום מזרח אסיה עד אפגניסטן ומסודן עד דרום אפריקה. בישראל, הנובר התגלה לראשונה ביולי 2010 בחלקות סורגום והתירס בגליל המערבי. תוך שנים מעטות הוא נפוץ בכל אזורי גידול התירס מעמק החולה עד צפון הנגב.

 

.
.
.
.

סורגום, תירס מספוא ותירס מתוק.

.
.
.
.

המזיק תוקף סורגום ותירס אחרי הצצה או התחדשות (דו-גידול). זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות שגורמות נזק ניכר באזורי אכילתם. הנזק העיקרי נגרם לקודקודי צמחים צעירים שפוגעת בהתפתחותם ועלולה לגרום לתמותתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העקרי נגרם מנבירות בקנה שמחלישות אותו ופוגעות בצנורות ההובלה.

                     

נזקי נובר הקנה המנוקד בצמחים צעירים
דוד בן - יקיר
נזקי נובר הקנה המנוקד בצמחים צעירים
דוד בן - יקיר

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות שבהן פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה נמוכה ולעיתים נמשכים אליהן גם עשי הליוטיס. בצמחים צעירים (4-6 עלים), חורים קטנים בעלים ועיכוב בהתפתחות וסימני התייבשות מעידים בדרך כלל על נגיעות. לאחר יצירת הנזק הזחלים עוברים לצמחים סמוכים ונוצרת בשורת הזריעה קבוצת צמחים נמוכים שנפגעו. חורים קטנים בעלים, בצמחים אחרי שלב המשפך שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי. סימני הנבירה בקנה מלווים בהפרשות ונסורת יבשות.

.
.
.
.

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה.

.
.
.
.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול. בעולם ידועות צרעות טפילות של הזחלים מהמינים Cotesia flavipes ו-Cotesia sesamiae. סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

.
.
.
.

לא ידוע

.
.
.
.
The spotted stem borer
"spotted stem borer"
Chilo partellus
The spotted stem borer

The spotted stem borer 

עשנור מנוקד  (פרפראים: עשנוריים).

Lepidoptera: Crambidae)  Chilo partellus)

שלב התפתחות הצמח: כל שלבי הגידול

איבר הצמח: כל חלקי הצמח

מזיק קשה של כל סוגי התירס והסורגום לאורך כל עונת הגידול. תוקף משלב הנבט עד הבשלת הקלחים. גורם לתמותת נבטים, פגיעה בהתפתחות הצמחים עקב נבירה בקנה ונזקי כרסום בגוף הקלח.

-----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

 

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

מדרום מזרח אסיה עד אפגניסטן ומסודן עד דרום אפריקה. בישראל, הנובר התגלה לראשונה ביולי 2010 בחלקות סורגום והתירס בגליל המערבי. תוך שנים מעטות הוא נפוץ בכל אזורי גידול התירס מעמק החולה עד צפון הנגב.

 

סורגום, תירס מספוא ותירס מתוק.

המזיק תוקף סורגום ותירס אחרי הצצה או התחדשות (דו-גידול). זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות שגורמות נזק ניכר באזורי אכילתם. הנזק העיקרי נגרם לקודקודי צמחים צעירים שפוגעת בהתפתחותם ועלולה לגרום לתמותתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העקרי נגרם מנבירות בקנה שמחלישות אותו ופוגעות בצנורות ההובלה.

                     

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות שבהן פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה נמוכה ולעיתים נמשכים אליהן גם עשי הליוטיס. בצמחים צעירים (4-6 עלים), חורים קטנים בעלים ועיכוב בהתפתחות וסימני התייבשות מעידים בדרך כלל על נגיעות. לאחר יצירת הנזק הזחלים עוברים לצמחים סמוכים ונוצרת בשורת הזריעה קבוצת צמחים נמוכים שנפגעו. חורים קטנים בעלים, בצמחים אחרי שלב המשפך שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי. סימני הנבירה בקנה מלווים בהפרשות ונסורת יבשות.

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול. בעולם ידועות צרעות טפילות של הזחלים מהמינים Cotesia flavipes ו-Cotesia sesamiae. סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

לא ידוע

The spotted stem borer
"spotted stem borer"
Chilo partellus

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

The spotted stem borer

The spotted stem borer 

עשנור מנוקד  (פרפראים: עשנוריים).

Lepidoptera: Crambidae)  Chilo partellus)

שלב התפתחות הצמח: כל שלבי הגידול

איבר הצמח: כל חלקי הצמח

מזיק קשה של כל סוגי התירס והסורגום לאורך כל עונת הגידול. תוקף משלב הנבט עד הבשלת הקלחים. גורם לתמותת נבטים, פגיעה בהתפתחות הצמחים עקב נבירה בקנה ונזקי כרסום בגוף הקלח.

-----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

 

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

מדרום מזרח אסיה עד אפגניסטן ומסודן עד דרום אפריקה. בישראל, הנובר התגלה לראשונה ביולי 2010 בחלקות סורגום והתירס בגליל המערבי. תוך שנים מעטות הוא נפוץ בכל אזורי גידול התירס מעמק החולה עד צפון הנגב.

 

סורגום, תירס מספוא ותירס מתוק.

המזיק תוקף סורגום ותירס אחרי הצצה או התחדשות (דו-גידול). זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות שגורמות נזק ניכר באזורי אכילתם. הנזק העיקרי נגרם לקודקודי צמחים צעירים שפוגעת בהתפתחותם ועלולה לגרום לתמותתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העקרי נגרם מנבירות בקנה שמחלישות אותו ופוגעות בצנורות ההובלה.

                     

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות שבהן פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה נמוכה ולעיתים נמשכים אליהן גם עשי הליוטיס. בצמחים צעירים (4-6 עלים), חורים קטנים בעלים ועיכוב בהתפתחות וסימני התייבשות מעידים בדרך כלל על נגיעות. לאחר יצירת הנזק הזחלים עוברים לצמחים סמוכים ונוצרת בשורת הזריעה קבוצת צמחים נמוכים שנפגעו. חורים קטנים בעלים, בצמחים אחרי שלב המשפך שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי. סימני הנבירה בקנה מלווים בהפרשות ונסורת יבשות.

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול. בעולם ידועות צרעות טפילות של הזחלים מהמינים Cotesia flavipes ו-Cotesia sesamiae. סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

לא ידוע

The spotted stem borer
"spotted stem borer"
Chilo partellus
The spotted stem borer

The spotted stem borer 

עשנור מנוקד  (פרפראים: עשנוריים).

Lepidoptera: Crambidae)  Chilo partellus)

שלב התפתחות הצמח: כל שלבי הגידול

איבר הצמח: כל חלקי הצמח

מזיק קשה של כל סוגי התירס והסורגום לאורך כל עונת הגידול. תוקף משלב הנבט עד הבשלת הקלחים. גורם לתמותת נבטים, פגיעה בהתפתחות הצמחים עקב נבירה בקנה ונזקי כרסום בגוף הקלח.

-----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

 

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

מדרום מזרח אסיה עד אפגניסטן ומסודן עד דרום אפריקה. בישראל, הנובר התגלה לראשונה ביולי 2010 בחלקות סורגום והתירס בגליל המערבי. תוך שנים מעטות הוא נפוץ בכל אזורי גידול התירס מעמק החולה עד צפון הנגב.

 

סורגום, תירס מספוא ותירס מתוק.

המזיק תוקף סורגום ותירס אחרי הצצה או התחדשות (דו-גידול). זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות שגורמות נזק ניכר באזורי אכילתם. הנזק העיקרי נגרם לקודקודי צמחים צעירים שפוגעת בהתפתחותם ועלולה לגרום לתמותתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העקרי נגרם מנבירות בקנה שמחלישות אותו ופוגעות בצנורות ההובלה.

                     

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות שבהן פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה נמוכה ולעיתים נמשכים אליהן גם עשי הליוטיס. בצמחים צעירים (4-6 עלים), חורים קטנים בעלים ועיכוב בהתפתחות וסימני התייבשות מעידים בדרך כלל על נגיעות. לאחר יצירת הנזק הזחלים עוברים לצמחים סמוכים ונוצרת בשורת הזריעה קבוצת צמחים נמוכים שנפגעו. חורים קטנים בעלים, בצמחים אחרי שלב המשפך שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי. סימני הנבירה בקנה מלווים בהפרשות ונסורת יבשות.

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול. בעולם ידועות צרעות טפילות של הזחלים מהמינים Cotesia flavipes ו-Cotesia sesamiae. סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

לא ידוע

The spotted stem borer
"spotted stem borer"
Chilo partellus

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

The spotted stem borer

The spotted stem borer 

עשנור מנוקד  (פרפראים: עשנוריים).

Lepidoptera: Crambidae)  Chilo partellus)

שלב התפתחות הצמח: כל שלבי הגידול

איבר הצמח: כל חלקי הצמח

מזיק קשה של כל סוגי התירס והסורגום לאורך כל עונת הגידול. תוקף משלב הנבט עד הבשלת הקלחים. גורם לתמותת נבטים, פגיעה בהתפתחות הצמחים עקב נבירה בקנה ונזקי כרסום בגוף הקלח.

-----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

 

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

מדרום מזרח אסיה עד אפגניסטן ומסודן עד דרום אפריקה. בישראל, הנובר התגלה לראשונה ביולי 2010 בחלקות סורגום והתירס בגליל המערבי. תוך שנים מעטות הוא נפוץ בכל אזורי גידול התירס מעמק החולה עד צפון הנגב.

 

סורגום, תירס מספוא ותירס מתוק.

המזיק תוקף סורגום ותירס אחרי הצצה או התחדשות (דו-גידול). זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות שגורמות נזק ניכר באזורי אכילתם. הנזק העיקרי נגרם לקודקודי צמחים צעירים שפוגעת בהתפתחותם ועלולה לגרום לתמותתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העקרי נגרם מנבירות בקנה שמחלישות אותו ופוגעות בצנורות ההובלה.

                     

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות שבהן פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה נמוכה ולעיתים נמשכים אליהן גם עשי הליוטיס. בצמחים צעירים (4-6 עלים), חורים קטנים בעלים ועיכוב בהתפתחות וסימני התייבשות מעידים בדרך כלל על נגיעות. לאחר יצירת הנזק הזחלים עוברים לצמחים סמוכים ונוצרת בשורת הזריעה קבוצת צמחים נמוכים שנפגעו. חורים קטנים בעלים, בצמחים אחרי שלב המשפך שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי. סימני הנבירה בקנה מלווים בהפרשות ונסורת יבשות.

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול. בעולם ידועות צרעות טפילות של הזחלים מהמינים Cotesia flavipes ו-Cotesia sesamiae. סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

לא ידוע

The spotted stem borer
"spotted stem borer"
Chilo partellus
The spotted stem borer

The spotted stem borer 

עשנור מנוקד  (פרפראים: עשנוריים).

Lepidoptera: Crambidae)  Chilo partellus)

שלב התפתחות הצמח: כל שלבי הגידול

איבר הצמח: כל חלקי הצמח

מזיק קשה של כל סוגי התירס והסורגום לאורך כל עונת הגידול. תוקף משלב הנבט עד הבשלת הקלחים. גורם לתמותת נבטים, פגיעה בהתפתחות הצמחים עקב נבירה בקנה ונזקי כרסום בגוף הקלח.

-----------------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

 

 

הבוגרים בעלי מבנה גוף מאורך עם כנפיים בצבע חום צהבהב ללא מתווה או דגם ברור. הזכרים קטנים מעט מהנקבות וצבעם כהה יותר. הבחנינים בקדמת הראש ארוכים ושעירים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 20-30 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג הנראים לעיתים כצמה.

הזחל צהבהב או ורדרד ועל גבו כתמים גדולים וכהים בבסיס הזיפים. במרכז הפרקים הראשונים על הגב יש בדרך כלל גם כתמים בצורת משולש. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שאינו שלם. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם אינו מחודד ויש עליו זיזים בולטים.    

בוגר של נובר הקנה המנוקד

צילום: ואלריה ספליארסקי

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה ונמצאים במנוחה ביום. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר. עד יולי רמת הנגיעות בצמחים נמוכה 10-15% ושיא הנגיעות הוא מיולי עד סוף ספטמבר. נראה שהנובר המנוקד דוחק את הנוברים האחרים כי בשדות שהוא נמצא נמצאים בדרך כלל מעט מאוד זחלים של נובר התירס האירופי או סזמיה. רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

 

                                                                                                                             זחל של נובר הקנה המנוקד

                                                                                                                                             

                                                                                                                       צילום: דוד בן יקיר  

 

 

                                                                                                                                                                    

מדרום מזרח אסיה עד אפגניסטן ומסודן עד דרום אפריקה. בישראל, הנובר התגלה לראשונה ביולי 2010 בחלקות סורגום והתירס בגליל המערבי. תוך שנים מעטות הוא נפוץ בכל אזורי גידול התירס מעמק החולה עד צפון הנגב.

 

סורגום, תירס מספוא ותירס מתוק.

המזיק תוקף סורגום ותירס אחרי הצצה או התחדשות (דו-גידול). זחלי המזיק מתגודדים בקבוצות שגורמות נזק ניכר באזורי אכילתם. הנזק העיקרי נגרם לקודקודי צמחים צעירים שפוגעת בהתפתחותם ועלולה לגרום לתמותתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העקרי נגרם מנבירות בקנה שמחלישות אותו ופוגעות בצנורות ההובלה.

                     

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות מלכודות שבהן פרומון מסחרי. יעילותן של מלכודות אלה נמוכה ולעיתים נמשכים אליהן גם עשי הליוטיס. בצמחים צעירים (4-6 עלים), חורים קטנים בעלים ועיכוב בהתפתחות וסימני התייבשות מעידים בדרך כלל על נגיעות. לאחר יצירת הנזק הזחלים עוברים לצמחים סמוכים ונוצרת בשורת הזריעה קבוצת צמחים נמוכים שנפגעו. חורים קטנים בעלים, בצמחים אחרי שלב המשפך שיטת הניטור העיקרית היא חיפוש תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי. סימני הנבירה בקנה מלווים בהפרשות ונסורת יבשות.

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה.

למזיק זה אין אויבים טבעיים יעילים בישראל. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול. בעולם ידועות צרעות טפילות של הזחלים מהמינים Cotesia flavipes ו-Cotesia sesamiae. סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

לא ידוע

The spotted stem borer
"spotted stem borer"
Chilo partellus