כתבות רקע וקישורים
אודות האתר
צור קשר
אינדקס

 The European corn borer

 עשנור התירס (פרפראים: עשנוריים). 

(Lepidoptera: Crambidae  (Ostrinia nubilalis

שלב התפתחות הצמח - משפך עד קטיף

איבר הצמח - קנה, קלח

מזיק קשה של תירס מתוק בקיץ ובסתיו. תוקף בשלב ההפריה והתפתחות הקלח. גורם נזקי כרסום בגוף הקלח.

----------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

צבע גופו של הזחל לבן או אפור ועל גבו כתמים כהים בבסיס הזיפים המסודרים כפינות טרפז בכל פרק. על הגב, במרכז הפרק הראשון, יש בדרך כלל לוחית כהה. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שלם שבמרכזו נקודה כהה. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק. הבוגרים בעלי מבנה גוף משולש עם כנפיים בצבע חום צהבהב עם פסים גליים כהים יותר. הזכרים קטנים מעט מהנקבות, צבעם כהה יותר וקצה הבטן שלהם בולט מעבר לשפה האחורית של הכנפיים. הבחנינים בקדמת הראש דקים וללא זיפים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 30-10 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג ונראה ככתם חֶלֶב.                                                                                                                         

                                               

        

                         

                                                                                                             

 

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה וביום הם במנוחה בשדות סמוכים לשדות תירס. המזיק נמשך ומטיל על צמחי תירס רק משלב המשפך. בדרך כלל המזיק משלים רק דור אחד באותה חלקה. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר.

                                                                             ביצים - נובר התירס האירופי

                                                                                    

                                                                            (Marlin E. Rice, Iowa, USA)

רמת הנגיעות ושרידות הנוברים עולה בהדרגה במהלך עונת הגידול. בשנים האחרונות אוכלוסיות הנובר האירופי פחתו עקב תחרות עם הנובר המנוקד

חמסינים באביב פוגעים באוכלוסיה שעוברת את החורף

רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

                

               

.

פעיל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. 

תעופת בוגרים

תירס מספוא, תירס מתוק

זחלי המזיק נוברים כבודדים באזורי אכילתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העיקרי נגרם מנבירות בקנה ושבירה של מכבד התפרחת הזכרית. בזמן התפתחות הקלח המזיק גורם נזקים לגרגירים ולשיזרה. בדרך כלל הזחלים חודרים לקלח דרך המשי או עלי העטיף.      

                                                  נבירה בשזרת התירס

                                                                                                

                                                      צילום: דוד בן יקיר

                               

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות רשת חרקים, מלכודת אור ומלכודות פרומון. בתנאי ישראל הפרומון מסחרי (זן (Z אינו יעיל לניטור הבוגרים. בשלב המשפך אפשר למצוא חורי חדירה של הזחלים בעלים. אחרי שלב המשפך מחפשים תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי, בעיקר באזור האשבול. זחלים שחדרו לקנה ניתן לזהות באמצעות נסורת יבשה שהם מוציאים דרך חור החדירה שנמצא בדרך כלל בבסיס עלה. בשטח גידול של 200-100 דונם מקובל לבדוק 4 מקטעים של של 25 צמחים באזורים שונים של השדה.

 

 

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה. עד הופעת המשי, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 25% מהצמחים עם סימני נגיעות. בשלב התפתחות הקלח, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 5% מהצמחים עם סימני נגיעות באזור הקלח.

הדברה כימית יעילה הושגה עם תכשירים מגורענים שמצטברים בבסיסי העלים שבהם נמצאים הזחלים הצעירים. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול.

  למזיק זה אין אוייבים טבעיים יעילים בישראל. הדברה עם צרעות טפיליות של הביצים מהמין Trichogramma brassica נבחנה בהצלחה בתנאי שדה בישראל. קפסולות המכילות 500 גלמים בתרדמה (מוצר מסחרי של חברת "ביוטופ" בצרפת) שנשמרו בקירור פוזרו בשדה לקראת גל ההטלות השני של הנובר. הקושי בשמירת הקפסולות בקירור ופיזורן בשדה במועד מדויק הקשו על אימוץ אמצעי זה. הגנה חלקית על אזור הקלח הושגה באמצעות יישום תכשירים של פטריות ונמטודות תוקפות חרקים.

 

 

סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

The European corn borer

 The European corn borer

 עשנור התירס (פרפראים: עשנוריים). 

(Lepidoptera: Crambidae  (Ostrinia nubilalis

שלב התפתחות הצמח - משפך עד קטיף

איבר הצמח - קנה, קלח

מזיק קשה של תירס מתוק בקיץ ובסתיו. תוקף בשלב ההפריה והתפתחות הקלח. גורם נזקי כרסום בגוף הקלח.

----------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

צבע גופו של הזחל לבן או אפור ועל גבו כתמים כהים בבסיס הזיפים המסודרים כפינות טרפז בכל פרק. על הגב, במרכז הפרק הראשון, יש בדרך כלל לוחית כהה. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שלם שבמרכזו נקודה כהה. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק. הבוגרים בעלי מבנה גוף משולש עם כנפיים בצבע חום צהבהב עם פסים גליים כהים יותר. הזכרים קטנים מעט מהנקבות, צבעם כהה יותר וקצה הבטן שלהם בולט מעבר לשפה האחורית של הכנפיים. הבחנינים בקדמת הראש דקים וללא זיפים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 30-10 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג ונראה ככתם חֶלֶב.                                                                                                                         

                                               

        

                         

                                                                                                             

בוגרים של נובר התירס האירופי
(Marlin E. Rice, Iowa, USA)
גולם של נובר התירס האירופי
(Marlin E. Rice, Iowa, USA)

 

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה וביום הם במנוחה בשדות סמוכים לשדות תירס. המזיק נמשך ומטיל על צמחי תירס רק משלב המשפך. בדרך כלל המזיק משלים רק דור אחד באותה חלקה. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר.

                                                                             ביצים - נובר התירס האירופי

                                                                                    

                                                                            (Marlin E. Rice, Iowa, USA)

מצגת מחזור חיים
דוד בן - יקיר
סרטון: עשנור התירס האירופי
דוד בן - יקיר

רמת הנגיעות ושרידות הנוברים עולה בהדרגה במהלך עונת הגידול. בשנים האחרונות אוכלוסיות הנובר האירופי פחתו עקב תחרות עם הנובר המנוקד

.
.
.
.

חמסינים באביב פוגעים באוכלוסיה שעוברת את החורף

.
.
.
.

רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

                

               

.

תרדמת חורף נובר התירס האירופי
.
.
.

פעיל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. 

.
.
.
.

תעופת בוגרים

.
.
.
.

תירס מספוא, תירס מתוק

.
.
.
.

זחלי המזיק נוברים כבודדים באזורי אכילתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העיקרי נגרם מנבירות בקנה ושבירה של מכבד התפרחת הזכרית. בזמן התפתחות הקלח המזיק גורם נזקים לגרגירים ולשיזרה. בדרך כלל הזחלים חודרים לקלח דרך המשי או עלי העטיף.      

                                                  נבירה בשזרת התירס

                                                                                                

                                                      צילום: דוד בן יקיר

                               

נזקי הנובר בתירס - זחל צעיר בקלח
דוד בן יקיר
נזקי הנובר בתירס - שבירת תפרחת זכרית
דוד בן יקיר

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות רשת חרקים, מלכודת אור ומלכודות פרומון. בתנאי ישראל הפרומון מסחרי (זן (Z אינו יעיל לניטור הבוגרים. בשלב המשפך אפשר למצוא חורי חדירה של הזחלים בעלים. אחרי שלב המשפך מחפשים תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי, בעיקר באזור האשבול. זחלים שחדרו לקנה ניתן לזהות באמצעות נסורת יבשה שהם מוציאים דרך חור החדירה שנמצא בדרך כלל בבסיס עלה. בשטח גידול של 200-100 דונם מקובל לבדוק 4 מקטעים של של 25 צמחים באזורים שונים של השדה.

 

 

נזקי הנובר האירופי בתירס - נסורת יבשה המעידה על מקום חדירת הזחל
דוד בן - יקיר
ניטור והדברה - קפסולות עם גלמים של צרעות טפילות של ביצי הנובר האירופי
דוד בן- יקיר

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה. עד הופעת המשי, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 25% מהצמחים עם סימני נגיעות. בשלב התפתחות הקלח, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 5% מהצמחים עם סימני נגיעות באזור הקלח.

.
.
.
.

הדברה כימית יעילה הושגה עם תכשירים מגורענים שמצטברים בבסיסי העלים שבהם נמצאים הזחלים הצעירים. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול.

.
.
.
.

  למזיק זה אין אוייבים טבעיים יעילים בישראל. הדברה עם צרעות טפיליות של הביצים מהמין Trichogramma brassica נבחנה בהצלחה בתנאי שדה בישראל. קפסולות המכילות 500 גלמים בתרדמה (מוצר מסחרי של חברת "ביוטופ" בצרפת) שנשמרו בקירור פוזרו בשדה לקראת גל ההטלות השני של הנובר. הקושי בשמירת הקפסולות בקירור ופיזורן בשדה במועד מדויק הקשו על אימוץ אמצעי זה. הגנה חלקית על אזור הקלח הושגה באמצעות יישום תכשירים של פטריות ונמטודות תוקפות חרקים.

 

 

.
.
.
.

סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

.
.
.
.
European corn borer
" European corn borer"
The European corn borer

 The European corn borer

 עשנור התירס (פרפראים: עשנוריים). 

(Lepidoptera: Crambidae  (Ostrinia nubilalis

שלב התפתחות הצמח - משפך עד קטיף

איבר הצמח - קנה, קלח

מזיק קשה של תירס מתוק בקיץ ובסתיו. תוקף בשלב ההפריה והתפתחות הקלח. גורם נזקי כרסום בגוף הקלח.

----------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

צבע גופו של הזחל לבן או אפור ועל גבו כתמים כהים בבסיס הזיפים המסודרים כפינות טרפז בכל פרק. על הגב, במרכז הפרק הראשון, יש בדרך כלל לוחית כהה. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שלם שבמרכזו נקודה כהה. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק. הבוגרים בעלי מבנה גוף משולש עם כנפיים בצבע חום צהבהב עם פסים גליים כהים יותר. הזכרים קטנים מעט מהנקבות, צבעם כהה יותר וקצה הבטן שלהם בולט מעבר לשפה האחורית של הכנפיים. הבחנינים בקדמת הראש דקים וללא זיפים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 30-10 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג ונראה ככתם חֶלֶב.                                                                                                                         

                                               

        

                         

                                                                                                             

 

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה וביום הם במנוחה בשדות סמוכים לשדות תירס. המזיק נמשך ומטיל על צמחי תירס רק משלב המשפך. בדרך כלל המזיק משלים רק דור אחד באותה חלקה. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר.

                                                                             ביצים - נובר התירס האירופי

                                                                                    

                                                                            (Marlin E. Rice, Iowa, USA)

רמת הנגיעות ושרידות הנוברים עולה בהדרגה במהלך עונת הגידול. בשנים האחרונות אוכלוסיות הנובר האירופי פחתו עקב תחרות עם הנובר המנוקד

חמסינים באביב פוגעים באוכלוסיה שעוברת את החורף

רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

                

               

.

פעיל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. 

תעופת בוגרים

תירס מספוא, תירס מתוק

זחלי המזיק נוברים כבודדים באזורי אכילתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העיקרי נגרם מנבירות בקנה ושבירה של מכבד התפרחת הזכרית. בזמן התפתחות הקלח המזיק גורם נזקים לגרגירים ולשיזרה. בדרך כלל הזחלים חודרים לקלח דרך המשי או עלי העטיף.      

                                                  נבירה בשזרת התירס

                                                                                                

                                                      צילום: דוד בן יקיר

                               

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות רשת חרקים, מלכודת אור ומלכודות פרומון. בתנאי ישראל הפרומון מסחרי (זן (Z אינו יעיל לניטור הבוגרים. בשלב המשפך אפשר למצוא חורי חדירה של הזחלים בעלים. אחרי שלב המשפך מחפשים תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי, בעיקר באזור האשבול. זחלים שחדרו לקנה ניתן לזהות באמצעות נסורת יבשה שהם מוציאים דרך חור החדירה שנמצא בדרך כלל בבסיס עלה. בשטח גידול של 200-100 דונם מקובל לבדוק 4 מקטעים של של 25 צמחים באזורים שונים של השדה.

 

 

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה. עד הופעת המשי, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 25% מהצמחים עם סימני נגיעות. בשלב התפתחות הקלח, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 5% מהצמחים עם סימני נגיעות באזור הקלח.

הדברה כימית יעילה הושגה עם תכשירים מגורענים שמצטברים בבסיסי העלים שבהם נמצאים הזחלים הצעירים. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול.

  למזיק זה אין אוייבים טבעיים יעילים בישראל. הדברה עם צרעות טפיליות של הביצים מהמין Trichogramma brassica נבחנה בהצלחה בתנאי שדה בישראל. קפסולות המכילות 500 גלמים בתרדמה (מוצר מסחרי של חברת "ביוטופ" בצרפת) שנשמרו בקירור פוזרו בשדה לקראת גל ההטלות השני של הנובר. הקושי בשמירת הקפסולות בקירור ופיזורן בשדה במועד מדויק הקשו על אימוץ אמצעי זה. הגנה חלקית על אזור הקלח הושגה באמצעות יישום תכשירים של פטריות ונמטודות תוקפות חרקים.

 

 

סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

European corn borer
" European corn borer"

 

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה וביום הם במנוחה בשדות סמוכים לשדות תירס. המזיק נמשך ומטיל על צמחי תירס רק משלב המשפך. בדרך כלל המזיק משלים רק דור אחד באותה חלקה. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר.

                                                                             ביצים - נובר התירס האירופי

                                                                                    

                                                                            (Marlin E. Rice, Iowa, USA)

The European corn borer

 The European corn borer

 עשנור התירס (פרפראים: עשנוריים). 

(Lepidoptera: Crambidae  (Ostrinia nubilalis

שלב התפתחות הצמח - משפך עד קטיף

איבר הצמח - קנה, קלח

מזיק קשה של תירס מתוק בקיץ ובסתיו. תוקף בשלב ההפריה והתפתחות הקלח. גורם נזקי כרסום בגוף הקלח.

----------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

צבע גופו של הזחל לבן או אפור ועל גבו כתמים כהים בבסיס הזיפים המסודרים כפינות טרפז בכל פרק. על הגב, במרכז הפרק הראשון, יש בדרך כלל לוחית כהה. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שלם שבמרכזו נקודה כהה. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק. הבוגרים בעלי מבנה גוף משולש עם כנפיים בצבע חום צהבהב עם פסים גליים כהים יותר. הזכרים קטנים מעט מהנקבות, צבעם כהה יותר וקצה הבטן שלהם בולט מעבר לשפה האחורית של הכנפיים. הבחנינים בקדמת הראש דקים וללא זיפים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 30-10 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג ונראה ככתם חֶלֶב.                                                                                                                         

                                               

        

                         

                                                                                                             

 

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה וביום הם במנוחה בשדות סמוכים לשדות תירס. המזיק נמשך ומטיל על צמחי תירס רק משלב המשפך. בדרך כלל המזיק משלים רק דור אחד באותה חלקה. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר.

                                                                             ביצים - נובר התירס האירופי

                                                                                    

                                                                            (Marlin E. Rice, Iowa, USA)

רמת הנגיעות ושרידות הנוברים עולה בהדרגה במהלך עונת הגידול. בשנים האחרונות אוכלוסיות הנובר האירופי פחתו עקב תחרות עם הנובר המנוקד

חמסינים באביב פוגעים באוכלוסיה שעוברת את החורף

רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

                

               

.

פעיל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. 

תעופת בוגרים

תירס מספוא, תירס מתוק

זחלי המזיק נוברים כבודדים באזורי אכילתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העיקרי נגרם מנבירות בקנה ושבירה של מכבד התפרחת הזכרית. בזמן התפתחות הקלח המזיק גורם נזקים לגרגירים ולשיזרה. בדרך כלל הזחלים חודרים לקלח דרך המשי או עלי העטיף.      

                                                  נבירה בשזרת התירס

                                                                                                

                                                      צילום: דוד בן יקיר

                               

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות רשת חרקים, מלכודת אור ומלכודות פרומון. בתנאי ישראל הפרומון מסחרי (זן (Z אינו יעיל לניטור הבוגרים. בשלב המשפך אפשר למצוא חורי חדירה של הזחלים בעלים. אחרי שלב המשפך מחפשים תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי, בעיקר באזור האשבול. זחלים שחדרו לקנה ניתן לזהות באמצעות נסורת יבשה שהם מוציאים דרך חור החדירה שנמצא בדרך כלל בבסיס עלה. בשטח גידול של 200-100 דונם מקובל לבדוק 4 מקטעים של של 25 צמחים באזורים שונים של השדה.

 

 

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה. עד הופעת המשי, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 25% מהצמחים עם סימני נגיעות. בשלב התפתחות הקלח, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 5% מהצמחים עם סימני נגיעות באזור הקלח.

הדברה כימית יעילה הושגה עם תכשירים מגורענים שמצטברים בבסיסי העלים שבהם נמצאים הזחלים הצעירים. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול.

  למזיק זה אין אוייבים טבעיים יעילים בישראל. הדברה עם צרעות טפיליות של הביצים מהמין Trichogramma brassica נבחנה בהצלחה בתנאי שדה בישראל. קפסולות המכילות 500 גלמים בתרדמה (מוצר מסחרי של חברת "ביוטופ" בצרפת) שנשמרו בקירור פוזרו בשדה לקראת גל ההטלות השני של הנובר. הקושי בשמירת הקפסולות בקירור ופיזורן בשדה במועד מדויק הקשו על אימוץ אמצעי זה. הגנה חלקית על אזור הקלח הושגה באמצעות יישום תכשירים של פטריות ונמטודות תוקפות חרקים.

 

 

סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

European corn borer
" European corn borer"
The European corn borer

 The European corn borer

 עשנור התירס (פרפראים: עשנוריים). 

(Lepidoptera: Crambidae  (Ostrinia nubilalis

שלב התפתחות הצמח - משפך עד קטיף

איבר הצמח - קנה, קלח

מזיק קשה של תירס מתוק בקיץ ובסתיו. תוקף בשלב ההפריה והתפתחות הקלח. גורם נזקי כרסום בגוף הקלח.

----------------------------------------------------------------------------

עריכה: דוד בן - יקיר

צבע גופו של הזחל לבן או אפור ועל גבו כתמים כהים בבסיס הזיפים המסודרים כפינות טרפז בכל פרק. על הגב, במרכז הפרק הראשון, יש בדרך כלל לוחית כהה. הקרסים בבסיס הרגלים המדומות ערוכים בעיגול שלם שבמרכזו נקודה כהה. הזחלים מגיעים לגודל מירבי של כ-25 מ"מ. הקצה התחתון של הגולם מחודד וחלק. הבוגרים בעלי מבנה גוף משולש עם כנפיים בצבע חום צהבהב עם פסים גליים כהים יותר. הזכרים קטנים מעט מהנקבות, צבעם כהה יותר וקצה הבטן שלהם בולט מעבר לשפה האחורית של הכנפיים. הבחנינים בקדמת הראש דקים וללא זיפים. הביצים מוטלות על החלק התחתון של העלה ליד העורק המרכזי. צבר ביצים (תטולה) מכיל 30-10 ביצים לבנות שטוחות המסודרות כקשקשי דג ונראה ככתם חֶלֶב.                                                                                                                         

                                               

        

                         

                                                                                                             

 

מחזור החיים של הנובר אורך כחודש בתנאי הקיץ בישראל. הזחל מתגלם בקנה והבוגרים מגיחים משם. הבוגרים חיים בין שבוע לשבועיים וכל נקבה מטילה 500-400 ביצים במהלך חייה. העשים פעילים בלילה וביום הם במנוחה בשדות סמוכים לשדות תירס. המזיק נמשך ומטיל על צמחי תירס רק משלב המשפך. בדרך כלל המזיק משלים רק דור אחד באותה חלקה. המזיק מקים 5-6 דורות בשנה. הנגיעות בשדות מתחילה באמצע מאי ונמשכה עד סוף אוקטובר.

                                                                             ביצים - נובר התירס האירופי

                                                                                    

                                                                            (Marlin E. Rice, Iowa, USA)

רמת הנגיעות ושרידות הנוברים עולה בהדרגה במהלך עונת הגידול. בשנים האחרונות אוכלוסיות הנובר האירופי פחתו עקב תחרות עם הנובר המנוקד

חמסינים באביב פוגעים באוכלוסיה שעוברת את החורף

רוב הזחלים של הנובר שמגיעים לדרגת התפתחותם האחרונה בין ספטמבר לנובמבר אינם מתגלמים ונכנסים לתרדמת חורף.

                

               

.

פעיל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. 

תעופת בוגרים

תירס מספוא, תירס מתוק

זחלי המזיק נוברים כבודדים באזורי אכילתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העיקרי נגרם מנבירות בקנה ושבירה של מכבד התפרחת הזכרית. בזמן התפתחות הקלח המזיק גורם נזקים לגרגירים ולשיזרה. בדרך כלל הזחלים חודרים לקלח דרך המשי או עלי העטיף.      

                                                  נבירה בשזרת התירס

                                                                                                

                                                      צילום: דוד בן יקיר

                               

את פלישת העשים לשדה ניתן לזהות באמצעות רשת חרקים, מלכודת אור ומלכודות פרומון. בתנאי ישראל הפרומון מסחרי (זן (Z אינו יעיל לניטור הבוגרים. בשלב המשפך אפשר למצוא חורי חדירה של הזחלים בעלים. אחרי שלב המשפך מחפשים תטולות על החלק התחתון של העלים ליד העורק המרכזי, בעיקר באזור האשבול. זחלים שחדרו לקנה ניתן לזהות באמצעות נסורת יבשה שהם מוציאים דרך חור החדירה שנמצא בדרך כלל בבסיס עלה. בשטח גידול של 200-100 דונם מקובל לבדוק 4 מקטעים של של 25 צמחים באזורים שונים של השדה.

 

 

כאשר נצפים סימני נגיעות ב-10% מהצמחים הצעירים, יש לפתוח את קדקוד הצמח הנגוע ולבחון את זהותם וגודלם של הזחלים. אם הזחלים בגודל בינוני (1-2 ס"מ) יש צורך ליישם טיפול הדברה. עד הופעת המשי, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 25% מהצמחים עם סימני נגיעות. בשלב התפתחות הקלח, מקובל להתחיל בהדברה כאשר 5% מהצמחים עם סימני נגיעות באזור הקלח.

הדברה כימית יעילה הושגה עם תכשירים מגורענים שמצטברים בבסיסי העלים שבהם נמצאים הזחלים הצעירים. חשוב להדביר את הזחלים הצעירים לפני חדירתם לקנה או לאשבול.

  למזיק זה אין אוייבים טבעיים יעילים בישראל. הדברה עם צרעות טפיליות של הביצים מהמין Trichogramma brassica נבחנה בהצלחה בתנאי שדה בישראל. קפסולות המכילות 500 גלמים בתרדמה (מוצר מסחרי של חברת "ביוטופ" בצרפת) שנשמרו בקירור פוזרו בשדה לקראת גל ההטלות השני של הנובר. הקושי בשמירת הקפסולות בקירור ופיזורן בשדה במועד מדויק הקשו על אימוץ אמצעי זה. הגנה חלקית על אזור הקלח הושגה באמצעות יישום תכשירים של פטריות ונמטודות תוקפות חרקים.

 

 

סילוק שאריות הצמחים מיד אחרי הקטיף יקטין את שיעור הנוברים שישלימו את מחזור החיים שלהם בשדה.

European corn borer
" European corn borer"

זחלי המזיק נוברים כבודדים באזורי אכילתם. בשלב שבין המשפך ליצירת הקלח, הנזק העיקרי נגרם מנבירות בקנה ושבירה של מכבד התפרחת הזכרית. בזמן התפתחות הקלח המזיק גורם נזקים לגרגירים ולשיזרה. בדרך כלל הזחלים חודרים לקלח דרך המשי או עלי העטיף.      

                                                  נבירה בשזרת התירס

                                                                                                

                                                      צילום: דוד בן יקיר